torsdag 25 november 2010

Vattennivån på väg ner

Jag räknade till sju pumpar från Räddningstjänsten och tre gödselspridare som stod och pumpade vatten nere i Ålems kyrkby. Sedan igår kväll hade nivån sjunkit med 15 cm när jag besökte Ålem strax före lunch idag. Vattnet har försvunnit från vägen. Vattnet var uppe bara nån cm under innergolvet i gamla församlingshemmet och trossbotten har dessvärre stått i vatten senaste dygnen.

Temperaturen har sjunkit och vattnet fryser till is.
Församlingshemmet är hundra år och det har aldrig tidigare varit översvämning här. Det spekulerades i om ombyggnaden av vägen häromåret, när det byggdes cykelbana och ett dike vid sidan om vägen togs bort, kunde vara orsaken till att vattnet inte rann undan.

Vattenmassorna pumpas ut på Skytteanska skolans gård där det rinner ner i Alsterån några hundra meter bort.


Spåren efter en hel natts arbete för räddningstjänsten.

Länkar: Östran 1, Östran 2, Barran.

1 kommentar:

Lars sa...

Kul med bilderna från översvämningen! Skön skärpa och mycket färg i dem!