måndag 25 april 2011

Det är vackrast när det skymmer

Det är vackrast när det skymmer.
All den kärlek himlen rymmer
ligger samlad i ett dunkelt ljus
över jorden,
över markens hus.
Pär Lagerkvist 1919
 

Inga kommentarer: