söndag 31 juli 2011

Sjöfartsdagar i Oskarshamn

Sista helgen i juli har det blivit tradition att Oskarshamns Sjöfartsförening arrangerar Sjöfartsdagarna. Skutbesök, tändkulemotorer, allmogebåtar, möjlighet till turer med gästande skutor och Oskarshamns egna Nalle brukar stå på programmet.

Ångdrivna bogserbåten Nalle kommer in efter en tur.

Överst till vänster några motormän som körde tändkulemotorer från Kristdala. Jag antar att snörena, som syns till höger, har funktionen att öka ytan där luft möter vatten för att effektivisera kylningen. En gammal mast ligger till höger med blåa skutan Hwitfelt från Mönsterås i bakgrunden.

Hasse och Urban är sedan många år aktiva för att bevara minnet och levandegöra sjöfarten i Oskarshamn.

Missionsbåten Shalom stod för det andliga med musikunderhållning. Tror man på Jesus blir man fri och får evigt liv, är tanken bakom segelbeteckningen och bibelcitatet "JOH 3:16".

Inga kommentarer: