måndag 6 februari 2012

Årsmöte i Hamnmagasinets Vänner

Nu i februari är det exakt trettio år sedan Museiföreningen Hamnmagasinets Vänner bildades. I söndags hade vi vårt trettionde årsmöte. Anders Berg har varit ordförande ända sedan begynnelsen. För min del var det femtonde årsmötet som sekreterare, vilket Berg kommenterade med att jag fortfarande tillhör juniorsektionen...

Trettio gånger har Anders klubbat mötena. Jag har fört protokoll femton gånger. Foto Sven-Erik Bergvall.

Vi brukar klara av det formaliska årsmötet snabbt för att sedan kasta oss över kaffe med lottdragning. Därefter har vi alltid bildvisning med något speciellt tema. Vi har visat hus längs olika gator i Figeholm. Vi har haft olika skutor som teman och följt dem från byggnation till upphuggning. Vi har haft skärgårdsbor som tema med mera.

De sista lotterna säljs under kaffet. Sedan var det dags för sjökapten Lennart Eriksson att visa bilder från sitt sjöfartsliv. Han kanske är mest förknippad med kärnbränslefartyget Sigyn där han varit skeppare i 27 år innan han nu i sommar går i pension. Men innan dess hann han med ett tiotal olika fartyg som han berättade om för de sextiotal personer som var närvarande. Föreningen har runt 300 medlemmar och varje sommar arrangerar vi en Köpingsvandring samt visar Figeholms sjöfartsmuseum, inrymt i ett gammalt hamnmagasin. Museet brukar ha omkring tvåtusen besökare varje år.

2 kommentarer:

Lasse Strömberg sa...

Vad är det för böcker som ligger till höger på översta bilden?

Tomas Jonsson sa...

Lasse: Det är en bok om sjökapten Carl Anton Aspgren, Äspö Figeholm. Minns just nu varken titel eller författare, mer än att vi säljer boken åt honom.