fredag 8 juni 2012

Köpingsvandring genon "Gränna" i Figeholm

Ett fyrtiotal figeholmare slöt upp till den traditionella köpingsvandringen som arrangeras varje år av Museiföreningen Hamnmagasinets Vänner i Figeholm. Under ledning av ciceronen Anders Berg gick man igenom den så kallade "gränna" – den gamla gränden, eller kvarteret mellan biblioteket och hamnen.Figeholms gamle fotograf Bo Sage var som vanligt med på vandringen. Han och hans far Herman Sage
har dokumenterat Figeholm och figeholmarna ända sedan 1910-talet.

Inga kommentarer: