torsdag 29 november 2007

Mönsterås kommunalråd vill inte se verkligheten

Kommunalrådet i Mönsterås Roland Åkesson, c, tycker att en serie artiklar i Barometern om skolan i Mönsterås kommun, gett en felaktig bild.

Dålig skolranking för Mönsterås
Lärare går på knäna
Åkesson: "En felaktig bild av skolan"

Det är ett märkligt uttalande av flera anledningar. Personalen borde vara bäst på att uttala sig om hur den mår och hur den upplever sin arbetssituation. Om detta har inte Roland Åkesson en aning för han syns aldrig till i skolan. Han frotterar sig hellre med näringslivets toppar än lyssnar på den egna personalen.

Roland Åkesson har varit väldigt osynlig i skolfrågor. Det är hans partikamrat, barn- och utbildningsnämndens ordförande Patric Petersson som fått stå i skottgluggen och försvara nedskärningar, uppsägning av personal och elevernas allt sämre studieresultat.

Jag hoppas verkligen att nämndens ordförande fört vidare den alarmerande rapporten från Skolverkets inspektion som pekade på att vi bryter mot lagen och inte ger elever med behov av särskilt stöd det stöd som de har rätt till.

Jag hoppas också att han berättat för dig Roland Åkesson om hur vi halkar längre och längre ner i statistiken över måluppfyllelse. Som av en händelse finns ett klart samband mellan elevernas större svårigheter att nå målen och hur mycket mindre pengar som vi skjuter till skolan per elev.

Det finns också ett samband med ökande sjukskrivning hos personalen, något som skulle kunna kopplas till stress, vilket lärarna i artiklarna bekräftat. Det kan du inte avfärda!

Jag hoppas också att du noterat att nämnden under många år inte lyckats hålla sin budget. Det har alltid fattats omkring fem miljoner kronor och så är det även i år. Det beror helt enkelt på att du varit för snål vid fördelningen av pengarna. För att uppfylla lagens krav på hur en skola ska fungera så har rektorerna tvingats göra av med mer pengar än vad du och ditt majoritetsstyre gett dem.

När barn- och utbildningsnämnden nyligen anordnade en strategidag för att diskutera hur vi kan förbättra skolan så framkom många kloka synpunkter. Genomgående handlade det om mer resurser till de yngsta eleverna. Får man inte med eleverna i början av skolgången så kan man aldrig få tillbaka dem senare.

Du säger dig ha svårt att se ett samband mellan pengarna skolan får och elevernas sämre studieresultat. Det blottar bara din okunnighet och ovilja att se.

Andra bloggar om: , , , , ,

1 kommentar:

ola sa...

Så Mönsteråsbor! Skicka inte era barn till skolan så länge ni har centermajoriteten kvar i kommunen.