onsdag 23 juni 2010

Historieskrivning


Det var ju tur att reningsverket inte hade byggts år 1373, då eskadern som Katarina och Birger satt ihop, anläde till Sverige och Gäddenäs udde utanför Timmernabben. Med sig från Rom hade de kvarlevorna av sin moder, den Heliga Birgitta. Från Gäddenäs, där ett kors idag är rest till minne, så fördes kvarlevorna upp till Ålem och vidare mot Vadstena. Hade ankringsförbud rått 1373 så hade kanske historien blivit en annan...

Inga kommentarer: