onsdag 22 september 2010

Om detta må ni verkligen berätta!


"Under perioder av andlig, ekonomisk och politisk osäkerhet anklagade antisemiter judarna för att ha för stort inflytande i samhället. Judarna anklagades för att ha en plan att ta makten i hela världen."
Ur: ... Om detta må ni berätta ... Om nazismens framväxt.

"I dagens Sverige förs en djupt oansvarig invandrings- och integrationspolitik. Vårt land har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, och endast en mindre del har varit flyktingar under FN:s Genèvekonvention. Detta har orsakat omfattande ekonomiska, sociala och kulturella problem..."
Ur: Sverigedemokraternas partiprogram

1 kommentar:

Jonny sa...

En kuslig, men helt relevant jämförelse.