fredag 9 december 2005

Hetsjakt mot sjukskrivna och läkarnas politiska åsikt

Hetsjakten mot sjukskrivna blir allt intensivare. Många gånger hör man om hur Försäkringskassans egna läkare underkänner sjukintyg som landstingets läkare utfärdat. Människors trovärdighet ifrågasätts.

Det är den sjukskrivne som misstänkliggörs och tvingas till jobbet, trots att läkare menar att personen inte klarar av arbetet. Sedan 1991 är det dessutom arbetsgivaren som kan bestämma om en sjukskriven ska få vara hemma eller ska arbeta. Då infördes nämligen en rätt för arbetsgivaren att ifrågasätta läkarintyg under de första fjorton dagarna.

Nyligen uppmärksammades ett fall i Mönsterås, där en kvinna som arbetade som lokalvårdare sparkades. Företaget har tagit över städningen av en högstadieskola från kommunens eget städbolag.

Missnöjet med städningen har varit stark. När företaget tog över städningen av Parkskolan så fick man även ansvaret för städningen av den intilliggande gymansieskolan. Men trots att lokalytan fördubblades så minskade man personalstyrkan med hälften. Lärare och elever har därefter klagat på undermålig städning - något som kan tyckas självklart.

En kvinna som arbetade åt företaget blev sjukskriven och stannade hemma. Trots att hon hade läkarintyg så kontaktades hon av arbetsgivaren som ville att hon skulle arbeta.
Laila Johansson har arbetat som lokalvårdare i många år. Sedan i november förra året har hon varit fast anställd som städledare av HS Städservice AB, som är entreprenör för Parkskolan och gymnasiet i Mönsterås.

I slutet av oktober gick Laila till en läkare som sjukskrev henne på heltid i en månad. Därefter var det tänkt att hon skulle börja jobba halvtid.

Men innan Lailas sjukskrivning ens har slutat har arbetsgivaren hunnit med att avskeda henne.
- Min arbetsledare säger att han inte godtar läkarintyget och att han har rätt att kräva att jag ska jobba deltid, säger Laila Johansson som inte har haft en lugn stund sedan hon blev sjukskriven.
Östran/Nyheterna 29 november 2005
Idag skriver tidningen att Försäkringskassan skickat ut en enkät till 4.000 läkare i landet. Där får läkarna fylla i uppgifter kring arbetet med sjukskrivningsprocessen. De får också fylla i uppgifter om sig själva - levnadsförhållanden, samhällssyn och politisk åsikt.

Kommer denna åsiktsregistrering att användas för att visa att människor behandlas olika utifrån läkarens politiska åsikter? Eller vad är syftet? Försäkringskassan försvarar sig med ren humbug:
Från Försäkringskassan försvarar man sig med att undersökningen är tvärvetenskaplig och att förutom de själva är läkarare, statsvetare och kulturgeografer med och gör undersökningen.
- Därför finns de mer personliga och politiska frågorna med, säger Britt Arrelöv till Dagens Medicin.
Hon svarar alltså att eftersom man valt att ha med statsvetare och kulturgeografer så ställer man dessa frågor. Alltså hade man kunnat ställa frågor om schamanism och tro ifall man även haft med en teolog bland forskarna...

Hon säger att syftet med undersökningen är att se ifall det finns kulturskillnader i landet när det gäller sjukskrivningar.

Om man ska vara konspiratorisk - och det ska man eftersom hetsjakten mot sjukskrivna redan är i full gång - så skulle man kunna misstänka att resultatet kommer att användas för att göra det ännu svårare för de sjukskrivna.

Tänk om man i stället fokuserat på rehabilitering. Man kunde valt att studera kopplingen mellan läkare, arbetsförmedling, arbetsgivare och långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa.

Man kunde valt att studera exempelvis år 2000 och följa upp hur det gått för dessa personer år 2004. Då hade man kunnat dra slutsatser om vilka lösningar som varit långsiktigt hållbara och som minskat sjukskrivningar och arbetslöshet.

Inga kommentarer: