fredag 2 december 2005

Migrationsverket blundade för barnmisshandeln

Förra veckans stora nyhet var att asylsökande föräldrar misshandlar sina barn till apatiska tillstånd så att de beviljas asyl i Sverige.

Det var Migrationsverket som kablade ut nyheten att man minsann såg till barnens bästa och anmält tretton misstänkta fall till polisen – fall som socialtjänsterna blundat för trots att Migrationsverket påtalat det hela. Migrationsverket blundar minsann aldrig, var budskapet.

Se där! ropade glatt migrationsminister Barbro Holmberg och lakejen Morgan Johansson. Vad var det vi sa!? Nu kanske ni förstår varför vi inte gick med på amnestin! fortsatte ministrarna i triumf.

Rasististiska organisationer var inte sena att vädra morgonluft och knarra med kängorna och skramla med kedjorna.

Men nu kommer dåliga nyheter. Migrationsverket är inte det ansvarstagande verk som minsann griper in och ser till att barnen inte far illa.
– Vi kan ha missat att informera socialtjänsterna i några fall. Det kan ha varit något ärende där vi informerade socialtjänsten i ett senare skede, säger Henrik Winman som är rättschef på Migrationsverket.
Ekot - Migrationsverket medger brister
Det har i några fall förmodligen tagit sex veckor mellan Migrationsverkets misstankar och att man faktiskt informerade socialtjänsten om vilka barn det gällde.

Nu väntar jag på att ministrarna Holmberg och Johansson ska hålla presskonferens. Vad ska de säga? Jo Migrationsverket har haft fullt upp med att läsa in den nya asyllagen, så de har fått lägga det operativa arbetet åt sidan under sex veckor. Eller det pågår en utredning och vi vill avvakta resultatet.

Eller var det så att förra veckans triumf helt enkelt var en sten i det egna glashuset? Just nu krasar det betänkligt runt Migrationsverket och ministrarna. Och vem tänker på barnen?

2 kommentarer:

jinge sa...

Socialtjänsten blev med rätta förbannade på migrationsverket. Alla myndigheter som har med barn att göra har en absolut anmälningsplikt om de anser att ett barn far illa. Bara misstanken ska enligt lagen leda till en anmälan.

Nu har socialarbetarfacket blivit rejält förbannade eftersom migrationsverket gått till media och sagt att ”inget händer” men det är ju inte så svårt att förstå att socialnämnderna runt landet inte består av synska personer som ska kunna känna vibrationerna i luften.

Man måste anmäla och nu är migrationsverket JO-anmälda av SSR (Sveriges Socionomers Riksförbund) och de kommer oxo att fällas.

Tyvärr känns det som om detta är helt i linje med migrationsverkets invandrarfientliga politik. Jag funderar på om jag inte ska hänga på din bloggpost eftersom jag känner mig personligen förorättad. Jag är ju socionom och har jobbat som sådan i över 25 år..

Djävligt sur // Jinge

Tomas Jonsson sa...

Jag är ju lärare och känner därför väl till anmälningsplikten.

Det som förvånar mig mest är Migrationsverket triumferande över de tretton fallen häromveckan. Tänk om det nu visar sig att man underlåtit att anmäla i lika många fall.

Migrationsverket bedriver pajkastning samtidigt som många barn far illa.

"Migrationsverkets invandrarfientliga politik" är så svår att komma åt eftersom svensk lag ger alldeles för stort utrymme åt godtycke. Och EUs regler om förstaland har bidragit till att man lägger mer arbete på att utreda vart flyktingen först anlände, än att utreda varför denne flydde.