söndag 21 maj 2006

Köpingsvandring lär om historier


Idag har jag deltagit vid den traditionella Köpingsvandringen i Figeholm. Jag är sekreterare i Museiföreningen Hamnmagasinets Vänner som arrangerar vandringen.

I år deltog femtio personer och två hundar. Vi vandrade längs runt Norrån som nu är extra aktuell eftersom den restaureras. Den har varit igenvuxen, men kommer delvis att grävas ur för att en vattenspegel ska återskapas. Ån är navet i samhället, det var där runt som allt började för två-tre hundra år sedan.

Vandringen leddes av Anders Berg, ordförande i föreningen. Första vandringen genomfördes 1998 efter ett projekt som Riksantikvarieämbetet då hade om "vackra hus". Vi ville berätta historien bakom husen och även få med människorna som bott och brukat byggnaderna. Under så lång tid hinner mycket förändras i ett samhälle. Många nya figeholmare brukar också delta i vandringarna, eftersom de är nyfikna på samhällets historia.

1 kommentar:

Anonym sa...

Nice! Where you get this guestbook? I want the same script.. Awesome content. thankyou.
»