måndag 15 januari 2007

Mönsterås kommuns hemsida i botten


Svenskt Näringsliv är ju inte min favoritorganisation. Men nu publicerar de en undersökning där de tittat på kommunernas hemsidor. Det intresserar mig.

Svenskt Näringsliv har i undersökningen tittat på hur kvalitetsredovisningar och valmöjligheter inom skola, hemtjänst och äldreboende presenteras... eller snarare inte presenteras.
Alla kommuner har en hemsida. Frågan vi ställde oss var i vilken utsträckning som landets kommuner informerar om kvaliteten inom skola, hemtjänst och äldreboende.
Svenskt Näringsliv
Maximalt kan kommunerna få 21 poäng för sin hemsida. Nackas hemsida är bäst och prickar in 17 av de 23 möjliga poängen. Nybro ligger bäst till av Kalmar läns hemsidor med 6 poäng, vilket ger en delad 27 placering. Högsby och Oskarshamn delad 59 plats med 5p.

Mönsterås ligger på absolut jumboplats med 0p. Det beror på att det idag finns en rädsla i kommunen för att publicera information som andas kritik mot centermajoriteten. Kommunen styrs av politiker, men politikerna och protokoll och summeringar av vad politikerna säger och gör är helt osynligt på hemsidan. På senhösten stängdes kommunens frågepanel på hemsidan eftersom det ställdes kritiska frågor.

Skolverket besökte under förra året Mönsterås för att göra en granskning. Det utmynnade i en rapport med en hel del påpekanden som vållat rektorer och lärare en hel del arbete med åtgärder. Men inte ett ord finns om Skolverkets rapport.

För övrigt är det inte helt logiskt att hitta saker på Mönsterås kommuns hemsida. Som exempel finns skolans kunskapsstegar under fliken Barn och Ungdom. Skolmaten hittar man under Service och Information. Telefonnummer till skolkontoret finns under fliken Politik och demokrati. Ingen av dessa tre uppgifter finns dock under fliken Utbildning.

Idag är vi allihop kunder hos de offentliga myndigheterna. Det är ett språkbruk som jag har svårt för. Särskilt i dagsläget när det ofta finns flera olika aktörer inom skola och äldreomsorg så måste invånarna, eller kunderna, kunna kräva att få veta vad det finns att välja på och vad det är för kvalitet på produkterna.

Mönsterås kommun och merparten av de svenska kommunerna ger inga såna upplysningar på sina hemsidor.

Artikeln senast ändrad 2007-01-16 kl 06.31

Andra bloggar om: , , , , , ,

8 kommentarer:

Anonym sa...

HEJ!
Jag kollade Mönsterås hemsida INNAN jag flyttade ner hit i september och reagerade faktiskt på hur "dålig" den var.

/chi
http://blogg.chrishilli.com

Anonym sa...

If you can´t beat them, join them... eller flytta. Så är alternativen som vi mänskor har just nu...

Fredrik Johansson sa...

Man kan missbruka sin makt på olika sätt:

1. Svågerpolitik. Ett exempel kan vara en styrelse där medlemmarna också träffas på fritiden, jagar tillsammans och spelar golf ihop. De kan visserligen fungera som ett lag. Men det är så gott som omöjligt för någon annan att ta sig in i gemenskapen.

2. Positionering är i stort sett oundvikligt. Det förekommer nästan i alla grupperingar, där det finns någon slags gemensam uppgift eller mål. I varje sådan grupp strävar man efter att hitta sina roller, och en inbördes rangordning. Vilka former det tar sig beror på hur gruppens sammansättning ser ut och vilka värderingar man har. Detta är ofta en nödvändig process och behöver inte vara av ondo. Processen kännetecknas ofta av konflikter och kamp mellan olika individer. Här finns alltid risk att någon skoningslöst kör över andra för att ta makten.

3. Prestige kan leda till att man har svårt att acceptera andra maktutövare i sin närhet. Det leder till en osund konkurrens, som lätt sprider sig i organisationen. Medarbetare runt omkring blir frustrerade, far illa och tappar lusten att göra ett bra jobb.

4. Tystnad. Det är vanligt att utöva makt genom att undanhålla information eller återkoppling på resultat. Det skapar en osäkerhet hos medarbetarna, och leder till att de presterar sämre i arbetet.

5. Smicker. För att nå en maktposition händer det också att medarbetare och chefer smickrar sina överordnade enbart för egen vinning skull. En god människokännare genomskådar smickret.

6. Osynliggörande. Om man inte ser och uppmärksammar en medarbetares, chefs eller grupps insats underminerar man deras tro på värdet av det egna arbetet. Ett effektivt sätt att osynliggöra människor är att aldrig lyfta fram dem i offentliga sammanhang, köra över eller gå förbi dem.

7. Förlöjligande är en mycket otrevlig form av maktmissbruk. Särskilt om det görs inför andra kollegor och chefer. Det kan tyvärr vara ett effektivt sätt att underminera en persons position eller arbete. I bästa fall är det personen som förlöjligar, som gör bort sig. I sämsta fall kan det bidra till att många blir rädda för att begå misstag eller ifrågasätta med risk att själva bli förlöjligade. Verksamheten förlorar på att människor inte vågar ta nya initiativ.

8. Förhalning av beslut kan vara ett mycket effektivt sätt att förhindra något som strider mot ett eget intresse. Det är också ett sätt att gömma sig istället för att kommunicera med berörda parter på ett konstruktivt sätt. Det kan röra sig om att man inte har relevanta argument i frågan, men däremot stora egen intressen som skulle hotas vid ett beslut. Alternativt vill man orsaka en konflikt, som man inte är beredd att ta själv.

9. Manipulation kan ta sig en mängd olika utryck och är inte alltid lätt att genomskåda. Ibland används chefer och medarbetare som brickor i ett större spel utan att själva vara medvetna om det. När man inser att man blivit utnyttjad känner man obehag. Man förlorar också förtroendet för den person som manipulerat en.

Detta är hämtat från ledarna.se jag tycker mig känna igen det mesta!

Karlskrona sa...

Här finns det mer pinsamheter från Mönsterås Kommuns sida.
Vad är kummunalråd?

http://karlskrona-sweden.blogspot.com/2006/12/mnsters-kommun.html

Tomas Jonsson sa...

Det är ju solklart att ett "kummunalråd" har hand om "kummunen"
;-)

mammamia sa...

Inte tror jag att Vetlanda kommun heller hade så bra poäng på sin hemsida..
Jag blir inte hjälpt av att gå in där..
Ringer hellre kommunens växel...

PS:KUMMUNEN...*ASG*DS

Pierre Edström sa...

Tänk så trovärdiga Svenskt Näringsliv kan bli ibland Tomas ;-)

Tomas Jonsson sa...

Pierre: Det här är mig veterligt första gången som Svenskt Näringsliv har rätt.
:-)