lördag 27 januari 2007

Sveriges nya regioner allt närmare


Ansvarsutredningen. Den 28 februari är det sagt att Ansvarskommittén ska komma med sin slutrapport angående den nya regionindelningen i Sverige. Nya regioner kommer att förändra den svenska organisationen i grunden.

Den nuvarande länsindelningen tillkom på 1600-talet och fungerar inte längre. I Skåne och Västra Götaland har man redan lämnat den gamla länsindelningen för större regioner. Länen har använts som organisatoriskt geografiskt begränsat område på regional nivå mellan den enskilda lokala kommunen och den centrala staten (så matematisk den beskrivningen blev då...). Framför allt märks detta kanske inom sjukvården och kollektivtrafiken.

Sjukvården har utvecklats
mot att varje sjukhus specialiserar sig allt mer. Det har medfört att varje sjukhus har sin medicinska specialitet där de fördjupat sig med spetskunskap. Det har lett till en högre kompetens som bidragit till att förbättra överlevnadschanserna. Men det har också lett till att vi beroende på sjukdom är hänvisade till specialsjukhus som inte alltid ligger närmast.

För Kalmar län innebär det att vi har tre egna sjukhus - Kalmar, Oskarshamn och Västervik samt äger en del i Linköpings universitetssjukhus. Specialiseringen av sjukhusen är en garant för att det enskilda sjukhuset ska kunna motivera sin existens i framtiden.

För att få en komplett sjukvård behövs fler sjukhus än vad som finns inom det egna länet. På samma sätt är det vanligare med högre utbildning idag och därför är det lämpligt att det också finns ett universitet inom regionen.

Universitetssjukhus, universitet, gemensam arbetsmarknad och mellan en och två miljoner invånare är de fyra mest önskvärda kriterierna för en region.

För oss i Kalmar län har det talats om flera varianter. Småland, Östergötland, Öland och eventuellt Blekinge har nämnts som en region.

Aktuellt presenterade
igår en annan variant som det också pratats om. Den tycker jag är mindre lyckad för vår del. Där delas Kalmar län på mitten och Mönsterås kommun ingår där i Södra Götaland medan Oskarshamn ligger i Östra Götaland.

Bortsett från Kalmar så är Kalmar län ett riktigt u-län med dålig befolkningsutveckling, låg utbildningsnivå och inne i en strukturomvandling där industrier läggs ner och befolkningen tvingas hitta nya sysselsättningar.

Karlshamn, Karlskrona, Kalmar och Växjö har stora sjukhus. Närheten mellan dessa orter kommer att leda till en dragkamp om vilka sjukhus som ska finnas kvar.

Inför den slutliga regionsindelningen kan det komma att bli folkomröstningar i samband med valet 2010.

- - -
Uppdatering:
Dagens Nyheter skriver idag om Ansvarskommitténs utredning. Där finns en karta som tydligare visar mitt resonemang om södra Småland och Blekinge.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det jag inte riktigt begriper är varför man lade ned akuten i Oskarshamn och inte den i Västervik. Oskarshamn hade kunnat ta hand om alla fall från Västervik, Vimmerby, Hultsfred, Högsby och säkert även Mönsterås kommuner, det ligger ju mkt mer centralt i förhållande till Västerviks läge. I vilket fall och man hade fått nästan lika stort upptagningsområde som Kalmar, nu ligger Västervik som en avkrok medan de flesta fallen i Oskarshamn körs till Kalmar eller Linköping.

Tomas Jonsson sa...

Det där är en jäkligt infekterad fråga. Grundproblemet är att man en gång placerade länssjukhuset i Kalmar! Hade det placerats i Oskarshamn så hade situtionen sett helt annorlunda ut. Då hade vi haft ett stort centralsjukhus i länets mitt.