måndag 12 februari 2007

25 års nedmontering av skolan i Mönsterås


Nu kommer larmrapporter om att sjundeklassarna inte kan läsa i Mönsterås. I våras slogs återigen nya rekord i antalet elever som inte får betyg när de slutar nian.

Det här är resultatet av 25 år med centerpartistiskt styre i Mönsterås. En systematisk besparing inom skolan har genomförts. Centerpartiet har monterat ner skolan och i stället prioriterat näringslivet, och det har ju gått bra, eller?

Det här har särskilt drabbat pucklarna i elevkullarna. En sådan puckel med största antalet elever går just nu i nionde klass. Under hela deras skolgång så har resurserna varit underdimensionerade för dem.
Jag tror dock att neddragningar av personal på 1990-talet är en stor orsak, liksom experiment med olika pedagogiker.
Rektor Peo Fahlström till Barometern
Nu är jag inne på mitt femte år i barn- och utbildningsnämnden i Mönsterås. Varje gång det kommit nya larmrapporter så har de avfärdats på olika sätt.

För två år sedan genomfördes en omorganisation där man minskade ner antalet rektorer. Idag är de kvarvarande rektorerna kraftigt överbelastade vilket knappast förbättrar situationen. Rektorerna ska ju vara pedagogiska ledare för hela verksamheten. Men om de hela tiden måste ägna sin tid åt personalfrågor och elevvårdsärenden så blir det inte mycket kvar för pedagogiken.

Under våren genomförs en utvärdering av skolledningsorganisationen. Förhoppningsvis kommer den att peka på konkreta brister som kan åtgärdas. För ett år sedan genomförde skolverket en inspektion i Mönsterås. Den visade på många brister. Brister som nu bearbetas.

Men de årskullarna som nu går på högstadiet är knappast behjälpta av de insatser som nu genomförs. Det är en generation som centermajoriteten i Mönsterås misslyckats med. Det kan bli dyrt i framtiden.

Andra bloggar om: , , , ,

2 kommentarer:

Birgitta Axelsson Edström sa...

Det är ganska intressant att se hur en borgerligt styrd ommun klarar av att hantera skolan. Kanske skulle rotting-Janne göra ett studiebesök?

Fredrik sa...

Detta har biverkningar i flera kommuner...
Det är synd om dagens generation som växer upp under neddragningar och besparingar. Undra om vi någonsin kommer att få uppleva en satsning på skolan?
Om (S) får regera kommer säkerligen nivåsänkningarna inom alla områden att fortsätta (högskola, grundskola och gymnasium) för att alla ska bli "godkända".
Jag har ännu inte hört någon av mina chefer som frågat mig vad jag gör för att utmana de som har det lätt för sig?! Diskussionen handlar hela tiden om att alla ska bli godkända oavsett hur det går till. Föräldrar ringer och skickar brev som syftar till att påverka betygsättning m m snart blir det rena maffiafasoner.