fredag 29 september 2006

Skolverket kritiserar Mönsterås skolor


Särskilt stöd ges inte till samtliga elever som har svårigheter i skolarbetet, anmärker Skolverket, efter vårens inspektion av skolorna i Mönsterås kommun. Påpekandet går igen på sju av kommunens åtta grundskolor.

Och den anmärkningen är intressant. Skollagen säger att "Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet". Mönsterås har dragit ner kraftigt på elevassistenter.

30 procent av våra elever har inte uppnått målen i ett eller flera ämnen när de slutar nionde klass. Det är sämre än riksgenomsnittet.

15 procent av våra elever är inte behöriga att börja på gymnasiet när de slutar nionde klass. Det är sämre än riksgenomsnittet.

Mönsterås kommunfullmäktige har beslutat vilka mål som skolorna i kommunen ska arbeta för. Ett nytt inriktningsmål för det här året är att "Fler elever ska ha grundläggande behörighet till gymnasiet".
Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått när de lämnar skolan. Det är skolans och skolhuvudmannens ansvar att eleverna ges möjlighet att uppnå dessa mål.

Läroplanen Lpo 94
Varför bara gå halvvägs när lagen uttrycker något annat? När vi diskuterade budgeten under veckans Barn- och Utbildningsnämnd så frågade jag varför målet inte är att "Alla elever ska ha grundläggande behörighet till gymnasiet"? Jag fick inget riktigt svar.

Jag kommer att tänka på Hasse och Tages sketch om extremcentern, från början av 1970-talet. Var det Hasse och Tage som lyckades fånga centerpartiet eller är det så att centerstyrda Mönsterås kommun inspirerats av sketchen?
Vårt motto har alltid varit lagom. Lagom kamp mot lagom mål. Vi måste få lagom ordning. När nån gjort nåt bra ska de ha lagom med beröm. Vi säger aldrig att det där var jävligt bra, utan det där var rätt bra.

Det behövs betydligt fler barndaghem sägs det. Vi säger: vi behöver en del barndaghem till.

En grönklädd Gösta Ekman i Hasse och Tages sketch
I Mönsterås säger man inte att alla ska nå målen, utan i stället säger man att några fler ska nå målen. Samtidigt säger Skolverket att kommunen inte ger elever med särskilda behov det stöd som eleverna har rätt till.

Senast den 27 december ska kommunen redovisa till Skolverket vilka åtgärder som vidtagits mot bristerna i verksamheten. Jag kommer sannolikt att återkomma till skolfrågorna och Skolverkets inspektionsrapport från Mönsterås kommun.

9 kommentarer:

Edvin Ala(m) sa...

Centern är största partiet i kommunen såg jag precis på valmyndighetens hemsida och för mig är det en skam att inte kommunen tar sitt jobb på allvar och ser till att eleverna får stöd så att de kan bli bättre och inte hamna i en negativ spiral. Jag har inte läst vad den nuvarande majoriteten i kommunen vill (förmodar att det är borgerligt) men det verkar som att de behöver en spark i baken.

Tomas Jonsson sa...

Mönsterås styrs i praktiken av kommunalrådet Roland Åkesson som är väldigt populär och som styrt kommunen i 25 år.

Men makt korrumperar och långvariga maktinnehav leder till svågerpolitik samt att saker rullar på i gamla hjulspår.

Den här kommunen skulle må bra av ett maktskifte. Och av den orsaken så kan jag se något positivt i att Sverige får en annan regering. Men bara av den anledningen ;-)

Anonym sa...

En vild strejk hade inte varit så dumt. I Danmark har folk fått nog av den högborgeliga politiken med brunfärgade inslag, i Århus går lärare, elever och föräldrarna ut i strejk mot besparingar. Kommunen måste spara p.g.a. den kommande kommunsammanslagningen plus att de inte får lov att höja skatterna p.g.a. "skattestop".

http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3983980/

Tomas Jonsson sa...

Uppror är alltid rätt! (Gammalt Mao-citat)

Lasse Strömberg sa...

"Roland Åkesson som är väldigt populär och som styrt kommunen i 25 år."

Så lustigt med tanke på hur det lät i valrörelsen från borgerligt håll: det är bra med maktskifte när ett parti suttit vid makten för länge.

Tomas Jonsson sa...

Efter fyra år med egen majoritet, 25 av 49 mandat, så har nu Åkesson fått släppa två mandat. Men de andra borgarna driver ingen opposition, utan samtycker i soppan.

Här finns en förkärlek till att rekrytera högre tjänstemän från centerbygder på Öland och i Skåne - precis på samma sätt som vi kunnat se sossarna pyssla med på riksnivå!

Så som du antyder - det spelar ingen roll vem som sitter vid makten, de är alla lika maktkåta och maktgalna och glömmer lätt väljare och demokrati.

Anonym sa...

Well, alla politiker är ju svin (utom du förstås ;-)) det beror på att man handlat utifrån sina förutsättningar snarare än "svek mot arbetarklassen" från SocialAristokratiska Partiets sida eller något liknande.

Men nej, det är ju inte oväsentligt vem som sitter vid makten, jag och många med mig föredrar trots allt Alliansen framför en fascistisk Mussolinistat eller Sverigedemonkrater.

Men vi kan ju istället grunda samhället på sovjeter där representanterna väljs lokalt och kan återkallas omedelbart av sin valkrets. Det vore väl en start? Den här gången utan bolsjevikpartier, frikårer, vanskapta korpraler mfl?

Anonym sa...

Protesterna i Danmark tilltar. Nu har även Fascistdemokraterna... Jag menar Dansk Folkeparti (känt broder/systerparti till ett annat svenskt "folkparti" som ej är Folkpartiet) ställt sig bakom protesterna mot kommunala nedskärningar. Bara i Köpenhamn kommer i snitt en pedagog (förskollärare) att försvinna på varje dagis om protesterna blir verklighet. Den här trenden är lovande, först demonstrationer i Budapest och nu i Köpenhamn p.g.a. politikernas ljugande (Fogh själv sa i ett tal för något halvår sedan att ingen skulle drabbas av kommunsammanslagningarna, tvärtemot vad som faktiskt sker nu)


I Danmark är utvecklingen ofta 10-15 före den svenska (och ibland 30-40 år efter, kommunsammanslagningarna nu skedde ju för trettio år sedan här i Sverige) men många som studerar demografin i Sverige och politiker ställer sig bakom kommunsammanslagningar, bl.a. menar de att det behövs för att upprätthålla servicen. Många kommuner idag klarar knappt av att stå på egna ben utan att få statsbidrag p.g.a. alla åtaganden som måste uppfyllas och som ökat med tiden samtidigt som befolkningen minskar och med det skattebetalarna. Och nu kommer det intressanta: Vad tror du att en sammanläggning innebär mellan säg Oskarshamn/Mönsterås/Högsby till en "storkommun" Oskarshamn, givet att massor av jobb kommer att försvinna inom kommunal sektor m.m.? Är du själv orolig över att ditt jobb skulle försvinna om en sådan sammanslagning skedde såsom nu sker i Danmark?

Tomas Jonsson sa...

Delikat fråga... Vi kan nog vara ganska säkra på att något kommer att hända med främst Högsby inom de närmaste tio åren.

På Gotland gick alla kommuner samman i den stora kommunsammanslagningen. På Öland kan man inte enas om var centralorten ska ligga. Har de otur så blir det Kalmar...

Själv är jag för tillfället arbetslös. Men behovet av lärare, förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger, personliga assistenter och undersköteskor kommer knappast att minska genom kommunsammanslagningar.

Däremot kommer samordningsvinster att göras på organisationsnivå inom hela kommunsektorn. Inom gatu- och teknikområdet, räddningstjänsten, kommunledning (telefonväxel och posthantering) så kommer en sammanslagning att innebära vinster.

Redan idag finns samarbete mellan Oskarshamn, Högsby och Mönsterås inom band annat gymnasieskolan. Mönsterås och Oskarshamn är två kommuner med god ekonomi. Däremot ser det värre ut för Högsby. I takt med att befolkningen minskat så har minskade skatteintäkter tvingat kommunen till allvarliga besparingar. Man står också inför stora investeringar inom bland annat vatten och avlopp - ombyggnader som man skjuter framför sig med dispens. Så som sagt; inom tio år måste något dramatiskt hända med Högsby. Återstår att se vad som händer.