fredag 14 september 2007

Barn och ungdomars hälsa i fokus i Mönsterås

"Trots den svenska välfärden så ökar ohälsan bland barn och ungdomar i Sverige" var inledningen i inbjudan till ett heldagsseminarium på Kronmunken i Mönsterås, som jag deltog vid idag.

Vi var ett sextiotal personer med olika bakgrund och uppdrag - politiker, tjänstemän, vårdpersonal mm - som deltog och det kändes faktiskt som att det blev ett ganska konkret resultat.

Anders Andersson, Järnforsen, inledde som representant för landstinget. Han poängterade att man inte ska jämföra kommunens hälsotal med andra kommuner, utan hellre se på hur våra siffror förändras. Han påminde också om den vilja som representanter från Mönsterås kommunen uttryckte vid ett liknande seminarium på Öland:
Viktigt satsa på en familjecentral och på föräldrautbildning. Mer fysisk aktivitet i skolan, nätverk i samarbete med socialförvaltningen, handlingsprogram mot övervikt, barnchecklista med mera.
Representanter från Mönsterås vid barnhälsokonferensen i Borgholm
Barnläkaren Carl-Erik Andersson från Västervik sa det jag brukar säga, nämligen att dagens generation unga är den första generation som inte kommer att bli äldre än sina föräldrar.
Som jägare var det viktigt att kunna ta upp näringen och lägga på hullet. För vi visste inte när vi skulle få mat nästa gång. Nu när vi går på jakt och öppnar kylskåpet så är det vinst varje gång!
Carl-Erik Andersson, barnläkare
När bakgrunden med alla larmrapporter om hur ungdomarna egentligen mår var klara så inspirerade bland andra Anna-Maria ifrån Folkhälsocentrum som pekade på vilken resurs de är för den som vill hitta argument och svar på frågor om hur man kan vända trenden.

Vi fick också två olika exempel presenterade för oss. Familjecenter i Oskarshamn och Bubblan i Vimmerby.

Sedan vidtog grupparbeten där varje grupp skulle arbeta fram en väg att gå vidare för att vi ska kunna förbättra barn och ungdomars hälsa. I alla grupperna stavades det "samarbete".

Från min grupp poängterade tjänstemännen
att det är viktigt att ett beslut om samarbete fattas i kommunfullmäktige, alltså på högsta politiska nivå i kommunen, för att tjänstemännen sedan ska kunna känna sig trygga när de driver igenom olika samarbetsprojekt. Ur detta kan man sedan skapa en mängd olika mötesplatser. Det kan exempelvis handla om öppna förskolan. (De flesta kommuner stängde sina öppna förskolor när det blev en frivillig verksamhet för fyra år sedan.)

Så nu är det bara att hoppas att det här inte rinner ut i sanden, utan att det faktiskt blir något av det. En motion om familjecenter i Mönsterås ligger under behandling just nu. Men frågan har diskuterats under tio år utan att något hänt. Det som nu inger hopp är att motionen kommer från centermajoriteten.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

1 kommentar:

Jonas Augustsson sa...

Bra att det läggs fokus på ohälsa och fysisk inaktivitet på komunalpolitisk nivå. Det är viktigt för en ökad folkhälsa att fler tar upp "kampen" mot den fysiska inaktivitet

Jonas Augustsson
Lic. Personlig tränare

Fysiskaktivitet.se