lördag 27 oktober 2007

Uppsägningar när Mönsterås snålar på skolan


Punkt sju på dagordningen för kommande sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden i Mönsterås känns inte bra!

Sedan jag engagerade mig i skolpolitiken i Mönsterås för fem år sedan så har alltid skolan avslutat året med ett underskott på fyra-fem miljoner kronor. Hittills har jag aldrig träffat på någon överflödig lärare som går och drar benen efter sig utan något att göra.

Förra året inspekterades vi av Skolverket och de konstaterade att vi inte ger elever med särskilda behov det extra stöd som dessa elever har rätt till.

Baby-boomen är på väg ut i vuxenlivet och därför minskar elevantalet. I år 92 färre och nästa år minskar vi med ytterligare 87 elever. Dessutom väljer allt färre elever att studera på vår gymnasieskola; 30 elever färre än beräknat. I nuläget handlar det om 12 lärare, 4 elevassistenter och 1 dagbarnvårdare som ska bort.

Jag hoppas att det går att lösa genom att inte förlänga tillfälliga anställningar och vikariat. Skulle det inte räcka så hoppas jag på att man kan erbjuda äldre lärare någon slags pensionsavgång. Vad som helst utan att behöva säga upp lärare!

Allra helst skulle jag se att skolan får ett extra budgettillskott med motiveringen att skolan varit underbudgeterad.

Vårt centerpartistiske kommunalråd Roland Åkesson är gärna ute och klipper invigningsband. Den här veckan sprätte han omkring och solade sig i glansen från kungen som besökte kommunen. Bortsett från valrörelsen då han lovade satsningar på skolan, så har jag aldrig sett prata skola i pressen.

När det stormat runt skolan i Mönsterås så har det alltid varit underhuggare som fått stå till svars i media. Det tolkar jag som att kommunalrådet inte tycker att skolan är särskilt viktig.

Jag har vid åtskilliga tillfällen tidigare berättat om hur centermajoriteten i Mönsterås snålat på skolan! Det är också något som jag tjatat mig fördärvad om i Barn- och utbildningsnämnden. Flera av ledamöterna i nämnden sitter även i fullmäktige. Det är märkligt att de där stillatigande går med på att skolan får en för smalt tilltagen budgetram. Sedan kan de sitta i nämnden och beklaga sig över att skolan inte får mer pengar.

Jag har redan träffat personal som varit oroliga att få sparken. Denna oro kommer eleverna att märka. Det är centermajoriteten som genom snålandet på skolan har skapat denna oro. Det är ingen satsning på skolan!


Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: