tisdag 13 mars 2007

Arbetet med 2008 års budget pågår för fullt


Imorgon onsdag är det dags för barn- och utbildningsnämnden att sammanträda. En av punkterna på dagordningen är budgetberedning. En tung punkt där det finns mycket att önska. Och åtminstone i valrörelsen så lovade centermajoriteten att man ville utveckla skolan.

Det är i budgetberedningen som vi i nämnden ska bestämma vilka behov vi har för att skolan i Mönsterås kommun ska fungera. Sedan får kommunstyrelsens arbetsutskott ta ställning till våra behov och ställa det mot resten av den kommunala verksamheten för att tilldela oss en ram, alltså en pengapåse.

Och det är nu som det gäller att visa på alla de behov som finns för att förbättra verksamheten. I bokslutet från förra året kan man läsa att behovet av elevassistenter är stort. Förra året blev totala kostnaden för assistenter 6,1 mkr (miljoner kronor), vilket är en ökning med 2,0 mkr. För 2007 finns 5,25 mkr budgeterat för elevassistenter, vilket knappast kommer att räcka.

För 2008 har majoriteten
föreslagit en budget som räcker till 16 elevassistenter, men idag har vi minst 19 elevassistenter ute i verksamheten. Om detta kommer jag att ställa ett antal frågor. Jag tycker inte att det här känns realistiskt. Särskilt inte när man kan se sånt här och sånt här.

Effektmålen uppnås inte. Vi har exempelvis satt som mål att "andelen behöriga till gymnasiet ska vara minst i nivå med riksgenomsnittet". Riksgenomsnittet är 89 procent. 2006 låg vi på 85 procent och det är risk att siffran sjunker ytterligare.

Ett annat effektmål
är att "andelen elever med godkända betyg ska öka" i grundskolan. Vi uppnår inte detta mål. Dessutom tycker jag att målet bör vara att "alla elever ska få godkända betyg".

Elevassistenterna är bara en del. Själv är jag övertygad om att orsaken till att antalet elever med särskilda behov i skolan ökar grundläggs mycket tidigare. Vi har 5,7 barn per årsarbetare inom förskolan samtidigt som rikssnittet är 5,2 barn. Vi har 6,9 barn per dagmamma. Rikssnittet är 5,1 barn per dagmamma.

57 procent av eleverna på SFI (Svenska För Invandrare) i Mönsterås avbryter sina studier i förväg. Våra SFI-elever kostar 15.500 kronor per år, medan kostnaden för SFI-elever i riket i genomsnitt är 32.800 kronor. Kan det finnas ett samband? Vill centermajoriteten ändra på detta?

Det kan bli en lång eftermiddag i morgon. Jag har redan förvarnat kören som jag övar med på onsdagskvällar att jag kanske inte hinner komma imorgon...

Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: