tisdag 1 juli 2008

Jan Björklund fokuserar på fel problem


Jan Björklunds lögn. Jag bläddrar igenom gamla tidningar som blivit liggande olästa. Hittar ett utdrag från senaste partiledardebatten innan sommaruppehållet. Jan Björklund citeras där återigen med sin käpphäst.
Sverige är det enda land i världen där lärare förbjuds att skriva ned på ett papper hur eleverna ligger till i studierna och räcka över detta till föräldrarna. Absurt.
Jan Björklund, fp, i SvD 12 juni 2008
Jag kan inte förstå varifrån Jan Björklund (och folkpartisterna ex 1, ex 2) fått detta och varför han gör det till ett så stort problem!? Läroplanen kräver nämligen motsatsen av läraren.

I Läroplanen, kap 2:4 Skola och hem, står att läraren skall samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling.

Några sidor längre fram i samma läroplan, kap 2:7 Bedömning och betyg, så kan man läsa under rubriken riktlinjer att "läraren skall utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn.

Minst en gång per termin, vid utvecklingssamtalen, så sker denna information. Idag är det också allt vanligare att skolorna använder webben. Där kan eleven och föräldrarna logga in och se exakt hur det går i skolan. Om eleven inte når målen är det lärarens skyldighet att informera föräldrarna och dessutom tillsammans med elev och föräldrar skriva ett åtgärdsprogram där det beskrivs hur målen skall kunna nås.

Ett större bekymmer för skolan är dess ekonomiska nedgradering i de kommunala budgetarna. När kommunernas kostnader för äldreomsorg ökat så har inte kommunerna sett till att finansiera det genom ökade intäkter (höjda skatter). I stället har man tagit pengar från andra verksamheter, framför allt från skolan.

Skolan vore mer behjälpt om skolminister Björklund fokuserade på detta problem i stället för skriftliga omdömen.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Inga kommentarer: