fredag 15 maj 2009

Stökig skola i Mönsterås är resultatet


Nu går åter drevet mot Mönsterås. Den här gången är det eleverna som gör uppror och kastar stolar. Skolan har "otydliga rutiner kring allvarliga händelser", får vi veta. Men jag tror inte att det är ett problem som uppstått här och nu. Orsaken finns längre tillbaka.

För tio år sedan låg Mönsterås skolor i topp. Idag ligger skolan i botten. Elevernas kunskaper har försämrats. Dessa elever har gått i en skola som var överfylld av elever födda i baby-boomen i början av 1990-talet. Det har varit trångt i klassrummen, de har varit många elever på varje lärare. Eleverna har fått skrika för att få uppmärksamhet. Dessutom har det varit trångt i korridorerna.

Sedan kommunaliseringen har skolan fått ta ett allt större socialt ansvar. Uppdraget har förändrats. Men skolan har inte fått några extra pengar för detta. Besparingar har skett genom minskade kostnader för i första hand lokaler, läromedel och icke undervisande personal. Därför har bördan på lärarkåren blivit tyngre. Det ska skrivas individuella utvecklingsplaner för varje elev. Åtgärdsprogram för elever som inte når målen. Dokumentationsarbetet tar mycket tid i anspråk och planering och genomförande av undervisning blir lidande. Eleverna tröttnar på tråkiga lektioner och det blir stökigt.

Det vi nu hör från Parkskolan i Mönsterås är kulmen av en hel skolgångs misslyckande. Det är resultatet av stora bekymmer i skolan de senaste tio åren.

Idag finns ingen opinion för att höja skatten. Därför blir det inte mer pengar till skolan. Som vänsterpartist kan jag bara beklaga detta. Återstår att göra vad som går med nuvarande pengapåse.

Det är oerhört avgörande för barn att de lär sig läsa tidigt. Den som inte kan läsa får problem att hänga med i övriga skolämnen. Därför måste tidig läsinlärning prioriteras.

Lärarutbildningen har haft brister. Under 1990-talet och fram till för fem år sedan utbildades 1-7-lärare som inte hade läsinlärning hos barn som obligatorisk kurs. I Mönsterås har vi nu anställt två lärare med äldre utbildning och lång erfarenhet som ska fungera som resurser runt om på skolorna. Vi kallar dem för läsa-skriva-räkna-piloter. Tanken är att de ska driva projekt och inspirera lärarkåren. Men resultatet av detta kan vi se först om tio år.

I Mönsterås bedriver vi sommarskola för elever som slutar åttonde och nionde klass utan betyg i kärnämnena svenska, engelska, matematik. Sommarskolan bedrivs under några sommarveckor med intensivt arbete och gott resultat. Jag anser att sommarskolan ska ses som resultatet av nio års misslyckande.

Formen som sommarskolan bedrivs i är däremot intressant. Undervisningen bedrivs i sommartomma och lugna lokaler. Det är hög lärartäthet. Jag är övertygad om att det är metoden för en framgångsrik skola! Metoden för sommarskolan borde överföras till vinterskolan.

- - - - -
DN, Barometern

Andra bloggar om: , , , ,

13 kommentarer:

Sivan sa...

Efter 10 år som lärare, är det bara att konstatera faktum. Skolan har blivit en kravlös lekplats för många elever som är totalt omotiverade och som borde göra annat än att ta en massa resurser i anspråk. Många elever skulle må bättre av att sluta redan efter årskurs 7. resurserna skall sättas in på dom motiverade eleverna.
Kunskaperna sjunker allt mer och Sverige förfaller. Inflation i betygen ligger på 25 30 % per år och rektorerna säger: Sätt G, Sätt G så att inte statistiken blir dålig.

Tomas Jonsson sa...

Sivan: Jag vet inte hur det är i ditt klassrum, men i mitt klassrum så är det allt annat än en kravlös lekplats! Mitt uppdrag är att inspirera och stötta eleverna i deras lärande. Men det är eleverna som gör jobbet - och de gör det med lust, intensitet och intresse utan att klaga.

Illwill sa...

Något jag undrar lite över: Hur ser invandringen till Mönsterås ut? Är det svenska elever som är "stökiga", eller är det berikare?

Enligt PK så är det inte väsentligt, men enligt mig så är det det.

Tomas, jobbar du med samma sorts elever som Sivan? Jobbar ni i samma kommun? Jobbar ni med samma årskullar? Rätt viktiga frågor. Om du jobbar som ensam lärare för 15 nioåriga elever i Vellinge och hon jobbar som ensam lärare för 62 stycken 15-åriga berikare i Herrgården, ja...då är det lite skillnad.

Tomas Jonsson sa...

Illwill: Mönsterås har låg invandring. Jag arbetar som lärare på högstadiet i Mönsterås kommun.

Sivan sa...

Finns en mycket insiktsfull lärare som heter Enekvist och jobbar på Lunds Universitet. Hon har skrivit flera bra böcker om den svenska skolan. LÄS DOM! Sedan beror det ju på vilka elever man har. För att ta en liten anekdot från en av Enekvists böcker: "Det går att leda en häst till ett vattenhål, men att tvinga den att dricka vattnet om den inte vill är helt enkelt omöjligt". Håller med "Stötta eleverna i deras lärande, men om du har en elev som absolut inte vill lära sig? Trots dina inspirerade föreläsningar, trots extra lärare, trots hjälp att göra läxor, trots specialundervisning i jätteliten grupp osv osv. Det är snarare plågsamt för eleven. Det finns ett systemfel i den svenska skolan. ALLA ÄR INTE LÄMPADE ATT GÅ PÅ UNIVERSITET. Och det är inte nedsättande tvärtom, många är betydligt bättre på andra saker än att leka med integraler hela dagarna.

Tomas Jonsson sa...

Sivan: Nu är det inget Universitet jag skriver om, utan grundskolan. Och leker med integraler är nog just det vi gör för att visa förståelse - men vi räknar absolut inte ut dem på grundskolan. Det sparar vi till matte D på gymnasiet!

Sivan sa...

Men snälla! Hon skriver inte om Universitetet HON JOBBAR DÄR!!! Hon skriver om den svenska grundskolan och det svenska GYMNASIET. Man behöver inte skriva om Universitetet bara för att man jobbar där. Ologiskt eller ?

norah4you sa...

Håller med Tomas Jonsson i det mesta, trots att jag röstar på moderaterna. Det är läraren, självfallet skall det vara behörig och ämnesbehörig lärare, som har i uppdrag att se till att få med eleven. Detta skall ske utifrån den metodik, pedagogik, didaktik m.m. som läraren läst på lärarhögskolan.

Det jag inte håller med Tomas Jonsson om är att det krävs mindre klasser. En bra lärare klarar av 30 elever även om 25 är bättre.
Skolan, dvs kommunen/kommunerna, har fått pengar som i många fall gått till andra utgiftshål än till elever och lärare.....

Mariner6 sa...

Kan det vara så, att det är dags att damma av ordnings- och uppförandebetygen, samt att ge läraren verklig makt att fysiskt ha rätten att avlägsna störiga elever från klassrummen, när tillsägelse och tillrättavisning ej fungerar ? Kan det vara så att vi har fått en kader svaga rektorer och skolchefer, som så till den grad är omgärdade av regler och direktiv, vilket gör att de varkan kan eller vågar ta i med de så kallade hårda handskarna ?? Kan det vara så, att många ungdomar i dag helt enkelt är jävligt bortskämda och helt eller delvis saknar styrning i unga år ??
Läs här om en annan värld - starka flickor i Haripur, Pakistan, som räds intet och gläds åt att få gå i skolan ! Det ni, slynglar i den svenska skolan !
1)http://www.dn.se/nyheter/varlden/skolflickorna-i-haripur-ar-inte-radda-for-talibanerna-1.867493
2)
http://blogg.passagen.se/mariner6/
Vänligen,
Mariner6

Anonym sa...

Taget ur bloggrubriken:
"Uppror är alltid rätt!"
Jaha, men tydligen inte i skolan.
Som gammal gubbe (40-talist såklart) har jag inga som helst minnen av att det hände sådana "incidenter" under min skoltid. Två fönster slogs dock sönder under (hela) min skolgång.
En markant skillnad mot idag när flickorna får vara glada för varje dag de kommit hem utan att ha blivit utsatta för "påtvingad gruppsamvaro" av elever inte-så-insatta-i-svensk-kvinnosyn.
En vänsterkvällsblaska brukar ironisera om "major Björklunds" åtgärder. Han vill iaf göra något!
Floskler som "alla är lika" har idag medfört att ALL form av utjämning sker nedåt!
Duktiga elever ska helst tryckas ner och de ointresserade tillåts ta kommandot i klassen. Lärarna får ju knappast ens titta argt på en stackas elev innan eleven känner sig "krängt" (nystavning hämtad från LHS).
Något måste göras. NU!
//ER

Anonym sa...

Illwill:

Tänk vad livet måste vara enkelt i din värld. Blonda, blåögda ungdomar stökar inte till skolan, de känner inte effekten av nedskärningar och de har inga motivationsproblem. Det är något som bara drabbar mörkhåriga, brunhåriga barn. Måste vara något genetiskt.

Vi andra, som jobbar i skolan, inser att svåra, komplicerade problem kräver en mer komplex världsbild där man inte tar till sådana klyschor som att det är invandrarnas problem.

/Christoffer

Pelle sa...

Sivan, så all denna argumentation bara för att komma fram till att skolan vara segregerad, så att inte medelklasen barn blir störda. För det är ju uppenbarligen inte så att har man själv akademiska studier så får man inte stökiga barn. Eller? (suck)

Tomas: bra argumentation.

Kerstin sa...

norah4you sa...
Så du är en så skicklig lärare att du klarar av 30 elever. Bra, tala om hur du gör.

Annars har Tomas helt rätt. Sedan skolan kommunaliserades har man lagt på lärarna allt fler uppgifter och dessutom har de, relativt sett, fått sina löner sänkta. Kort sagt, man har sänkt statusen på läraryrket katastrofalt och våra politiker har betett sig som om skolan inte är något man har anledning att bry sig om. Göran Persson är en av dem med störst ansvar för detta elände.

Det handlar INTE om att hårdare tag kan råda bot på problemen i skolan, det handlar om att ge lärare en rimlig chans att få alla elever med sig. Det gör man inte om de har 30 elever och om de dessutom ska sköta sådant idag som man tidigare hade annan personal på skolorna till.

Var och en som tror att hårdare tag är lösningen kan endera inte ha någon längre erfarenhet av skolan eller kan inte tänka, alternativt är möjligen otroligt okunnig.