måndag 11 september 2006

Vänsterpartiets skolpolitik i Mönsterås

I lördags pratade jag skolpolitik med tidningen Nyheterna. Det finns en hel del att göra i Mönsterås. Framför allt handlar det om mer personal!

Vänsterpartiet vill se mer personal inom barnomsorg, förskola och skola. Vi vill se fler skolsköterskor och slå vakt om skolbiblioteken. Vi vill också att elevernas möjligheter att påverka stärks - genom elevråd och deltagande vid alla beslut som rör elevernas vardag. Idag håller exempelvis barn- och utbildningsnämnden sina möten bakom slutna dörrar.

Våra elever har svårt att klara godkända betyg så att de får börja på gymnasiet. Vi kan helt enkelt inte ge dem den möjligheten. Det beror på att vi har för lite resurser bland de mindre barnen. Vi har extremt många stora avdelningar i förskolan.

Våra dagmammor har i genomsnitt 6,8 barn var. Alternativet är förskolegrupper, men där har vi absolut flest avdelningar med mer än tjugo barn jämfört med övriga Kalmar län. Det här skapar en oro och otrygghet som utmynnar i koncentrations- och inlärningsproblem. Denna känsla av otillräcklighet följer barnen genom hela skolgången. Nio år av misslyckande ska repareras med sommarskola eller ett år på individuella programmet. Det är ett hån!

Centern har haft 24 år på sig med att ställa till den här situationen. Generation efter generation av barn har tvingat gå igenom en skola som inte är värdig. Samtidigt slår sig centern för bröstet och säger att det är hög kvalitét inom centerns skola. Det är ett hyckleri!

Inga kommentarer: