söndag 30 oktober 2005

McDonalds anhörighus förbättrar inte folkhälsan

Det pågår just nu en debatt i landstingen i Kalmar och Östergötland huruvida man ska godta att McDonalds sponsrar anhörighus i anslutning till sjukhusen. Jag betvivlar inte alls att dessa anhörighus fyller en behjärtansvärd uppgift och har stor betydelse för sjuka och dess anhöriga. Men det förbättrar inte folkhälsan!

Det är inte rätt att McDonalds ska sponsra sådan verksamhet! Ingen skulle acceptera att Hennes och Mauritz sponsrade anhörigrum till anorexi-patienter? Eller att Swedish Match sponsrar lungcancersjukvården?

För det första anser jag att hela landstingets verksamhet ska betalas med skattepengar. Det är bästa garantin en jämlik vård.

För det andra är McDonalds symbolen för den snabbmatskultur som hotar vår folkhälsa. Fet och ohälsosam mat som kan inhandlas direkt via drive-in-serveringen, bidrar till hjärt- och kärlsjukdomar – både genom sitt onyttiga innehåll, genom stressfaktorn att det är snabb mat, samt genom att uppmuntra till stillasittande bilåkande (som är skadligt för miljön) i stället för motion och rörelse.

Dagens unga är den första generation som inte kommer att bli äldre än sina föräldrar. Snabbmatskulturen är starkt bidragande. Sponsrade anhörighus ändrar inte detta.

5 kommentarer:

bert sa...

Sant!
Det vore sjukt att hjälpa McDonalds att försöka bättra på sitt eget varumärke.

Elisabet sa...

Tomas, menar du överlag att det inte ska vara sponsring eller är det just bara McDonald´s ?

Tomas Jonsson sa...

Sponsring kan vara positivt, exempelvis som när företag sponsrar konstnärer som fritt får utforma konst för offentliga miljöer.

Dock är det inte positivt om det leder till ett godtycke, exempelvis när företag på en ort vill sponsra verksamheten på ortens skola. Då blir det orättvist mot andra orter i kommunen. Om ett företag däremot vill bekosta en klassuppsättning reflexvästar till varje skola i kommunen så är det bra.

Alltså nej till sponsring av verksamhet. Okej med sponsring av generella saker.

Anonym sa...

Snacka om att säga emot sig själv. Om ett företag sponsrar konstnärer så blir ju även det begränsat till en viss kommun, eller till vissa konstnärers verksamhet. Så det blir bättre för vissa konstnärer, oförändrat för andra, men sämre enligt Tomas eftersom inte alla fick lika mycket sponsring.

Hellre en underfinansierad skola och en välfinansierad skola, än två underfinansierade skolor!

Tomas Jonsson sa...

Nu missförstår du mig. Tänk dig två olika skolor i en kommun som tvingats spara kraftigt.

Den ena skolan ligger i ett rikt område, där föräldrarna bestämmer sig för att personligen lägga ihop och sponsra skolan med extra lärare. Det vore inget schysst mot eleverna i den andra skolan. Då slår sponsring helt fel.

Om kommunen då meddelar dessa föräldrar att man accepterar sponsringen om man får använda pengarna till fler lärare på båda skolorna, och föräldrarna då drar tillbaka sitt erbjudande, så tydliggörs det godtycke som drabbar en offentlig verksamhet som är beroende av sponsring.

Konstnärens situation är lite annorlunda, eftersom han dessvärre även är utlämnad åt kommunen godtycke när det gäller stöd. Han är dessutom utlämnad på marknaden när det gäller försäljning av verk.