onsdag 21 december 2005

EU har skänkt Sverige salmonella

Före EU-inträdet för tio år sedan var Sverige fritt från salmonella. Men trots att vi fick löften om att kontrollen kring salmonella skulle vara kvar så sprids nu magbakterien i landet.

Lågpriskedjor som Lidl går förbi kontrollen eftersom EU 2001 tog bort obligatoriska prover i andra länder. Och från årsskiftet förbjuds dagens kontroll i Sverige.
Ett par av mina hjärtefrågor har behandlats väl i förhandlingarna. Jag tänker på den fortsatta kontrollen av salmonella och förbudet mot foderantibiotika. Här har EU accepterat Sveriges synsätt och detta är två områden där vi i Sverige, med våra strängare regler och erfarenhet av god djurhållning i praktiken, kan vara goda förebilder för de andra EU-länderna.
Marit Paulsen, fp, inför folkomröstningen 1994
På 1950-talet drabbades Alvesta av en stor salmonellaepidemi. 9.000 människor insjuknade och 90 personer dog. Det blev upptakten till Sveriges aktiva arbete mot salmonella som höll Sverige fritt från bakterien.

Men sedan EU-inträdet fungerar inte vår svenska kontroll. Den är helt enkelt ett handelshinder, eftersom varor ska kunna strömma fritt över gränserna.

Rapporten ”Granskning av salmonellaförekomst i köttberedningar införda till Sverige” (Anna Arvidsson 2003) berättar om avvikelser mellan medföljande intyg och verkligheten. Av 58 provtagna partier med köttberedningar, exempelvis marinerade kycklingdelar, kebab och hamburgare, så innehöll 13 partier salmonella. Åtta av dessa smittade partier hade intyg om att de var salmonellafria.

Sedan 2001 finns inga krav på att köttberedningar ska ha salmonellaintyg, vilket krävs för rent kött. Därför går oseriösa affärskedjor som Lidl förbi salmonellakontrollen genom tillsatser i köttet som gör att det räknas som köttberedning.

Det är låginkomsttagare som handlar hos Lidl och de andra lågpriskedjorna och det är därför också låginkomsttagarna som drabbas av salmonella. Höginkomsttagarna som kan välja ekologiskt kött i de finare saluhallarna klarar sig från salmonella.

Från årsskiftet kommer provtagningarna vid Sveriges gräns att upphöra, eftersom det är ett handelshinder. Då är vi helt utlämnade åt intyget som följer med köttet från producentlandet – ett intyg som alltså visat sig felaktigt i 62 procent av fallen.

Så löftena från den arga bondkärringen Marit Paulsen, som övertygade att vi skulle rösta för ett EU-medlemskap, eftersom EU skulle se Sverige som förebild visade sig vara falska förhoppningar.

Källor:
Proletären - Vad händer med maten?
EU-upplysningen - Livsmedelshygien

2 kommentarer:

Bert sa...

Här har väl Sverige en uppgift så god som någon. Att sprida vårt förhållningssätt till övriga Europa. Inte bara lägga oss flata.


För övrigt är jag glad för att jag

- inte har en enda Lidl-butik på minst 30 mils radie, kanske 60.
- har världens bästa köttråvara i form av ren från en leverantör i Karesuando
- har bra lokala leverantörer av såväl nöt- som fläskkött.
- äter mest grönsaker.


(Men jäklar Tomas, vad du nu har blivit aktiv på bloggen. Är det jullovet, eller. Fast dina inlägg är ju inte lika seriösa som mina, förstås. ;-) )

Tomas Jonsson sa...

Har haft jullov sedan i torsdags... passar på att rapa ur mig lite galla...

Som konsumenter kan vi påverka en del. Men för låginkomsttagare så frestar det att kunna fylla varuvagnen med tyskt kött och ha råd med julklappar tillverkade i Kina, i stället för att behöva avstå.

Marit Paulsen hade väl förhoppningen att vi skulle sprida vårt synsätt till övriga Europa, men hon fick fel, och det får vi lida för nu.