lördag 8 april 2006

Ny storflygplats sätter oss mitt på kartan


Under flera decennier har framtidens flygplatsfråga diskuterats för sydöstra Sveriges region - Blekinge, södra halva av Kalmar län inklusive Öland och Kronobergs län. Då och då har förslaget om en ny storflygplats i Emmaboda lyfts fram.

En del minns säkert att ett av Linjeflygs plan på 1980-talet av misstag råkade landa i Emmaboda i stället för Ronneby fem mil längre söderut. Den landningen blev till ett inlägg i debatten.

Ett fristående filmbolag har gjort sin framtidsvision av hur det skulle kunna bli (bilden här ovan kommer därifrån). Det finurliga med förslaget - oavsett exakt var flygplatsen placeras - är att den blir spindeln i ett nät med snabbtåg. På så vis kan resandetiden kortas väsentligt.

Tåget förbättrar också för alla dagpendlare till och från exempelvis högskolor. Vi är en industribygd där många människor blivit arbetslösa när industriepoker lagts ner eller flyttats till låglöneländer. Det har tvingat vuxna människor med hus och familj att söka nya vägar, många gånger betingat av utbildning. Där har kommunikationerna varit hämmande. På så vis är snabbtåget runt en ny storflygplats utvecklande för regionen.

Från Blomstermåla kan jag idag med kollektivtrafik i bästa fall ta mig på en timme till flyget i Kalmar. Men redan efter 25 minuter passerar tåget bara en kilometer från ena änden av landningsbanan. Med anslutning inifrån centrum tickar det iväg 35 minuter till innan jag är ute vid flyget. Flygplatsen i Kalmar är berömd för sin förrädiska dimma som många gånger tvingat planen vidare till Växjö varifrån det sedan blivit taxi. Med en annan placering och bättre anslutningar skulle dessa problem försvinna.

Sydöstra Sverige befinner sig idag i kommunikationsskugga med ungefär lika långt till Sveriges tre största städer.

Förslaget bygger på att lägga ner flygplatserna i Ronneby, Kalmar och Växjö och ersätta dem med en ny central storflygplats i Emmaboda. Jag vet att i Emmaboda är man inte enbart positiv till den tanken.

Vi diskuterade frågan på vänsterpartiets valkonferens i början av mars. Förslaget fanns med i utkastet till vårt regionpolitiska program. Jag kan acceptera en ny storflygplats om det garanterar att tre mindre flygplatser försvinner - men då ska de försvinna helt, annars finns risken att det blir som med Bromma.

Vänsterpartiet i Kalmar län är positivt till en ny samlande flygplats - dock utan att binda oss vid någon specifik ort. Hela förslaget bygger också på att järnvägen byggs ut.

Läs även: Östra Småland tar upp storflygplatsen idag

2 kommentarer:

Nicke Grozdanovski sa...

Tja.. som Emmabodabo vet jag inte vad jag ska säga :-) Vi hade på tapeten att vi skulle anläga Duvemåla Airport förra första april i östran och nu nästan ett år senare kommer nästa aprilskämt som jag ser de :-) Emmaboda International. Vi har en eftersatt järnvägslinje mellan Emmaboda och Karlskrona som behöver rustas upp. Vi har vägavsnitt som behöver fräshas upp, tänker på 25.an i norra delen av kommunen som är smalt och med mycke trafik och en del trafikolyckor, tänker också på 28 mellan Vissefjärda och Blekingegränsen som är smal o krokig och mer och mer trafik med tanke på Polenfärjan från Karlskrona. Åtgärda dessa istället anser jag. Sen kan man prata om storflygplatser.

Tomas Jonsson sa...

Jo det är ju vitsen med en ny storflygplats, att det kringliggande vägnätet och järnvägsnätet håller hög kvalité.

I annat fall så anser åtminstone jag att en flygplats i exempelvis Emmaboda är helt ointressant. För min del skulle det då gå lika fort att ta bil, buss eller tåg direkt till Stockholm i stället för att lägga 1,5 timmar på att ta mig till Emmaboda.

Man kan ju inte låta bli att fundera över vilket tidsperspektivet är, med tanke på hur svårt det är att få Stångådalsbanan och banan Emmaboda-Karlskrona upprustade? Tio år? Tjugo år? Ännu längre?