torsdag 8 juni 2006

Miljön genomsyrar all politik

Den gångna veckan placerades vänsterpartiets ledare i skamvrån av Naturskyddsföreningen. Där får Lasse stå tillsammans med Leijonborg, Hägglund och Reinfeldt och skämmas. Orsaken var att partiledarna i dessa partier ägnat miljöfrågorna väldigt litet utrymme i sina debattartiklar.

Men det går inte att dra för stora växlar på detta. Partiledaren kan inte exponeras i alla frågor och det är nog mer en slump att det blivit så i vänsterpartiet.

Miljöfrågorna är tillsammmans med jämlikheten och jämställdheten grundläggande i vänsterpartiet. Meningen är att dessa tre delar ska genomsyra all vår politik. Miljön ska därför synas genom att vår politik ska verka långsiktigt och hållbart.

För vänsterpartiet är ekologi
lika viktigt som ekonomi, eller på svenska förståelsen för världen är lika viktig som förvaltningen av världen. Under senaste månaderna har detta synts genom vårt krav på snabbare energiomställningen och vikten av att minska koldioxidutsläppen.

Inga kommentarer: