onsdag 7 juni 2006

Säldödarna i folkpartiet


Folkpartistiske riksdagsmannen Sverker Thorén säger till tidningen Nyheterna idag att han vill döda fler sälar. Han menar att beståndet de senaste åren ökat med nio procent, varför det är dags att skjuta fler sälar.

Men Sverker... då missar du att för omkring hundra år sedan fanns omkring 100.000 gråsälar i Östersjön. I slutet på 1980-talet var siffran nere på katastrofala 3.000 sälar. Senaste decennierna har sälbeståndet återhämtat sig och idag finns omkring 22.000 sälar.

Redan pågår en begränsad skyddsjakt. Det är knappast läge att utöka den. Anledningen till att gråsälarna märks är att det numer är dåligt med fisk i Östersjön på grund av alla miljögifter som släppts ut på grund av industrin och jordbrukets profithunger.

På senare år har framför allt de stora trålfiskarna tömt Östersjön på fisk. Eftersom även unga fiskar följt med upp i trålen så har återväxten skadats. Fiskbristen leder till att sälarna får leta föda på andra platser. När de upptäcker fiskarnas nät har de möjlighet att äta sig mätta på fisken som fastnat i näten.

Så Sverker Thorén. Skyddsjakt på trålfiskare är mer effektivt för att hjälpa till att förbättra det kustnära fisket!

1 kommentar:

Anonym sa...

Utöver den skyddsjakten behövs ett bättre sätt att ta hand om den fisk som tas upp. Det är ingen vacker syn att se fisk som ligger i timtal och kippar efter luft. Vegetarianer som inte äter kött pga av hur djuren behandlas borde ta en titt på den fisk som trålas upp. ELLER?