lördag 26 augusti 2006

Allmännyttan inte längre allmännyttig

Den senaste tiden har jag stött på tre fall där kommunala bostadsbolaget Mönsterås Bostäder nekat bostadssökande hyresrätter utan godtagbara skäl.

Dessa tre bostadssökande har på olika sätt garanterat Mönsterås Bostäder att hyran betalas men har trots det nekats bostad. Det finns inga andra skäl för att neka dessa personer lägenheter – de är inte stökiga, har inga drogproblem och har inte tidigare vräkts från något boende.

Två av personerna har anmärkningar hos Kronofogden som uppkommit under turbulenta och svåra perioder för dessa personer, bland annat på grund av sjukdom. Men de har ändå kunnat garantera att hyran ska betalas eftersom det i ena fallet finns en anhörig som skrivit på borgen. I det andra fallet lever personen på en liten pension som används till att betala av på stora skulder. Socialen hjälper till genom att garantera hyra och existensminimum.
De tre personer som Tomas kommit i kontakt med har alla idag bostäder.
- En hos en privat hyresvärd och en annan hos det kommunala bostadsbolaget i Högsby, berättar Tomas Jonsson.
- Bara en av dem fick slutligen en lägenhet hos Mönsterås Bostäder, och då först efter att han berättat att han erbjudits lägenhet av en privat fastighetsägare.
Ur Östran/Nyheterna idag
De kommunala fastighetsstiftelserna startade en gång som en allmännytta. Meningen var att de skulle tillhandahålla bostäder med god standard åt dem som nekades bostad hos privata hyresvärdar. Allmännyttan skulle garantera att alla hade en bostad. Det var välfärdspolitik!

Idag har denna välfärd förfallit och de kommunala bostadsbolagen hanterar många gånger de bostadssökande sämre än privata bostadsbolag. Människor som av olika anledningar har hamnat i ekonomiska problem nekas idag bostad.

När det allmännyttiga bostadsbolaget i Mönsterås med ekonomisk hjälp från kommunen bygger dyra lägenheter i hamnen så tenderar dessa klyftor att bli ännu större! Lägenheterna i hamnen är knappast till för ovanstående tre personer och alltså inte till för alla kommunens invånare. Men alla kommunens skattebetalare får ändå vara med och finansiera kalaset.

2 kommentarer:

Lasse Strömberg sa...

Det är inte bra när allmännyttan beter sig som privata värdar. Å andra sidan är det ännu värre när allmännyttan säljs ut. Almännyttan behövs!

Anonym sa...

Allmännyttan behövs för att bygga påkostade bostäder med höga hyror vid kusten. Allmännyttan behövs för att föra svarta listor över "svarta fransktalande mulatter, inget att ha" som MKB gjorde i Malmö. Allmännyttan behövs för att klargöra, att "sånt här socialt bottenskrap ska vi inte ha i våra lägenheter". Allmännyttan fyller en funktion, där välbeställda ska välja och vraka, selektera, vem som är folk och vem som inte tillhör detta folk. Låt dem då gå med trasiga kläder och bo i trasiga områden i trasiga husvagnar där trasiga samlats, där allmännyttan dömt dem till ett allmänt liv i allmänhet.