fredag 18 augusti 2006

Socialdemokraternas utvisningspolitik

Det finns många anledningar till att vara vänsterpartist i stället för socialdemokrat. En av de tydligaste frågorna där s och v skiljer sig åt handlar om asylpolitiken. Många minns säkert hur socialdemokraterna och moderaterna röstade ner förslaget om allmän flyktingamnesti.

Socialdemokraterna har kommit ut ur garderoben
som ett utvisningsparti. Idag läggs allt större kraft på att placera tjänstemän från Migrationsverket på orter varifrån det kommer många flyktingar till Sverige. Tjänstemännens uppgift är att underlätta för återsändandet av flyktingar.
Man skulle också kunna sammanfatta Vestins mycket mörka bok med att säga att Barbro Holmberg, den nuvarande invandrarministern, gör precis det jobb som Ian och Bert i Ny Demokrati krävde. Men Vestin har en invändning mot det resonemanget. Socialdemokraterna ville genomföra den politiken redan 1991, men valförlusten och Ny Demokratis uppdykande gjorde att man gömde undan sin restriktivare flyktingpolitik. Det skulle inte se bra ut om man var överens med främlingsfientliga extremisterna i Ny Demokrati.

Åke Svidén i Politiken.se om Sanna Vestins bok
Flyktingfällan (Ordfront)
Det är märkligt med hela asylpolitiken. Principen om att man måste söka asyl i det första landet flyktingen kommer till omöjliggör för flyktingar att göra en laglig resa mellan olika länder. Det går inte heller att söka asyl i Sverige på en svensk ambassad i utlandet.

För att kunna resa ut ur ett land legalt så måste man ha ett pass. Det krävs också visum för att komma in i Sverige. Tänk om en regimkritiker i Azerbadjan går in på en polisstation i sitt hemland och säger att han vill ha ett pass och visum för att han ämnar resa till Sverige för att söka asyl...

Den asylpolik som EU och Sverige bedriver är inhuman. Den tvingar människor att utsätta sig för stora risker. Den tvingar också människor att i sin kamp för överlevnad bryta mot lagen för att kunna fly från odemokratiska länder där de förföljs.

Och när flyktingarna efter svåra umbäranden kommer till Sverige så gör svenska myndigheter allt som står i dess makt för att kunna utvisa dessa människor. Jag skäms å socialdemokraternas vägnar. Det är lätt att vara vänsterpartist om man vill se en human flyktingpolitik.

Inga kommentarer: