torsdag 17 augusti 2006

Sätt inte aktieägare framför arbetslösa!

Jag har träffat många som tycker att vänsterpartiet har sunda åsikter men ”jag har ju alltid röstat på socialdemokraterna...” De är sossar av gammal vana.

Men varför välja ett parti som för en borgerlig ekonomisk politik där aktieägarna är viktigare än de arbetslösa? Det är resultatet av socialdemokraternas politik. Den skiljer sig inte nämnvärt från borgarna!
I det socialdemokratiska valmanifestet som Du i egenskap av partiordförande kommer att presentera kan vi vänta oss ett antal löften om angelägna välfärdsreformer. Det kommer säkert också att påtalas att sysselsättningen alltjämt är socialdemokraternas viktigaste fråga.

Frågan är då om Ni är beredda att också konkret föra en politik för full sysselsättning. På Er senaste kongress beslutades att ”full sysselsättning är socialdemokratins allt överskuggande mål”. Det kan svårligen tolkas på annat sätt än att ökad sysselsättning ska ha företräde framför låg inflation när Riksbanken sätter räntan. Med nuvarande ordning har Riksbanken till exempel motiverat en höjning av räntan med ”en allt starkare arbetsmarknad med stigande sysselsättning, allt lägre arbetslöshet och en ökad brist på arbetskraft”. Det var alltså nödvändigt utifrån Riksbankens synvinkel att aktivt motverka förbättrad sysselsättning. Det är självfallet ingen rimlig ordning och Du har själv låtit förstå att Du inte har varit nöjd med en del av Riksbankens räntehöjningar. Det är Du inte ensam om. Exempelvis konstaterade Konjunkturinstitutet att den senaste räntehöjningen ”motverkar helt enkelt förbättringar av arbetsmarknaden.”

Ur ”Öppet brev till Göran Persson inför presentationen av socialdemokraternas valmanifest” från Lars Ohly
Det är lätt att vara vänsterpartist om man öppnar ögonen och struntar i den fula konvenansen att göra det man alltid gjort. Varför stödja ett borgerligt alternativ som göder de redan rika samtidigt som de arbetslösa hånas som snyltande bidragstagare? Det är den politik som socialdemokraterna stillatigande ställer upp för.

Vänsterpartiet är det enda parti
som på allvar för en politik för ökad sysselsättning. Vi sätter inte profit före jobb! Vi står på arbetarnas sida. När tänker socialdemokraterna göra det?