söndag 3 september 2006

Rottingmajor som skolminister

I morgon presenterar den borgerliga alliansen sin skolpolitik. Det är en politik som kommer att inskränka elevernas möjligheter att påverka sin egen vardag. Politiken kommer också att leda till en ökad segregering och en otrygghet.

När den borgerliga alliansen häromveckan presenterade sitt valmanifest bestod det av saker som redan finns inskrivna i skollagen, som exempelvis att varje elev ska ha rätt till stöd så tidigt som möjligt. Det finns också förslag som vänstern redan motionerat om - flera gånger - som exempelvis att villkoren för friskolor ska vara samma som för de kommunala skolorna.

Alliansen vill också ge skolan verktyg för att förhindra att social bakgrund inte ska begränsa den enskilda elevens möjligheter. Och då kan man fråga sig varför de inte vill att elevernas behov ska styra resurstilldelningen? Borgarna förespråkar istället det system vi har i dag med skolpeng där alla elever i en kommun förutsätts kosta lika mycket.
Lärare och rektorer ska kunna omhänderta störande föremål, visa ut störande elev ur klassrummet, ge kvarsittning, stänga av en elev tillfälligt eller flytta elev permanent till en annan skola.
Ska politiker fingra på skolornas arbetsmetoder? Mitt svar är Nej. Det är bättre att skolorna och lärarna själva får sätta upp de regler som ska gälla - och det ska göras i samråd med eleverna. Att visa ut elever och använda kvarsittning är ingen omöjlighet idag.

Den tilltänkta borgerliga skolministern folkpartisten och rottingmajoren Jan Björklund har svårt att se orsakerna på problemen i skolan. Han fokuserar enbart på följderna. Därför vill han hellre stänga av elever som mobbar eller förstör istället för att arbeta med elevernas värderingar. Beslagta mobiltelefoner istället för att skapa en miljö där eleverna aldrig tänker tanken på att ringa under lektionstid.

Sen får man inte glömma skolans uppgift - att lära inför livet! Därför är det viktigt att skolan inte har några egna regler som skulle vara omöjliga i samhället utanför.

Eleverna ska ha större inflytande. Då ökar också respekten. Eleverna vill precis som vi vuxna ha en arbetsmiljö som stimulerar och som är respektfull. Om eleverna själva får lägga förslag och besluta om hur denna ordning ska uppnås så fixar de det. Som lärare har jag sett åtskilliga exempel på detta!

Och så det här med betyget. Betygspluggande leder inte till några långvariga kunskaper. Tvärtom leder det till en studiestress och ett taktikpluggande som urholkar respekten för kunskapsinlärning. När man lär sig köra bil så betygssätts man inte. Då räcker det med ett intyg på att man klarat kursen. Vänsterpartiet anser att något liknande ska gälla grundskolan!

Det är intressant att notera att den kunskapsförsämring som borgarna hävdar har skett i svensk skola råkar sammanfalla med kommunaliseringen och införande av friskolor...

Vid en borgerlig valseger kommer rottingmajoren Jan Björklund att börja svinga sin rotting. Den kommer att segregera skolan ännu mer och minska lärarnas möjligheter. Låt oss slippa det!

3 kommentarer:

Bengt sa...

"Ska politiker fingra på skolornas arbetsmetoder? Mitt svar är Nej. Det är bättre att skolorna och lärarna själva får sätta upp de regler som ska gälla - och det ska göras i samråd med eleverna. Att visa ut elever och använda kvarsittning är ingen omöjlighet idag."

Det finns en sak som politiker har hållit på med utredningar där politikerna MÅSTE ta ett beslut och tydligt ange mål och det är IT i utbildning. Det poppar inte upp av sig själv som ni tycks tro. I finland tog man ett beslut 1997 i Sverige har vi utrett frågan sedan dess. Skolan arbetar efter en låroplan från 1994 innan IT-revolutionen. Skolan är idag en av mycket få arbetsplatser där man inte behöver möta IT. IT finns på ICA men inte i skolan nödvändigtvis.

Vi kan inte arbeta i skolan efter gårdagens modell. Det behövs en skolpolitik som syftar till ett modernt nätverksamhälle och inte ett som syftar till ett industrisamhälle som inte finns mer.

Tomas Jonsson sa...

Hej Bengt, tack för kommentaren. Jag håller med dig helt om detta. Och som jag skriver i mitt inlägg så är skolans främsta uppgift att lära för livet och det inrymmer naturligtvis även arbetslivet.

Jag tror att en av anledningarna till att IT inte kommit in på grundskolan beror på avsaknaden av IT i lärarutbildningen. Där sträcker sig IT till att handla om att uppsatser ska skrivas på dator och att man ska kunna söka hjälpligt i olika databaser. Men hur man kan använda datorn som ett praktiskt verktyg i skolan talas det inte om.

Nicke Grozdanovski sa...

Jag kunde skrivit mycke om ditt inlägg, men de hade bara blivit en upprepning av de du sa. Så jag säger bara att jag håller med dig. Vi har två veckor kvar att kämpa