tisdag 20 februari 2007

Upp- och nedvänd skola i Mönsterås


Nu kommer ännu en larmrapport om situationen i en av Mönsterås kommuns skolor. Den här gången är det Krungårdsskolan i Blomstermåla som sätts i fokus.

Ska man lita till tidningsartiklarna senaste veckorna så är skolan upp och ner i Mönsterås kommun. Stora sociala bekymmer bidrar till att arbetssituationen på skolorna är ohållbar. Det hela går ut över kunskapsinhämtningen.

Det trista med tidningartiklarna är att barnen skuldbeläggs. Det är eleverna som kränker lärarna och det är eleverna som inte når upp till kunskapskraven. Jag anser att det är tvärtom. Skolan och föräldrarna har inte förmått lära eleverna respekt och det hela går ut över inlärningssituationen som inte är tillfredsställande. Och orsaken till att skolan misslyckats är besparingar och resursbrist. Samhället har förändrats och skolan har inte förmått hänga med.

Lösningen är enkel men dyr, det handlar om mer resurser. Och det är bråttom. Främst handlar det om fler vuxna i skolan. Själv sitter jag och grubblar över insatser med frukost, mellanmål och daglig fysisk aktivitet i skolan. Faktorer som inte får glömmas bort.

Särskilt i Mönsterås kommun där nästan hälften av eleverna har skolskjuts och många gånger behöver gå upp väldigt tidigt för att ta sig till skolan så blir frukosten lidande. Det förbättrar inte elevernas välmående. Trötthet och hunger gör oss lättretliga. (Själv brukar jag för övrigt skriva de elakaste texterna före frukost.)

Jag sitter själv i barn- och utbildningsnämnden
. Vi får larmrapporter från skolan. Men som politiker är vi lekmän och vet inte alltid vad som behövs. Själv är jag också lärare och som sådan är jag övertygad om att grundproblemet är för få vuxna i skolan. Särskilt finns för få kuratorer, skolsköterskor och skolpsykologer. Vi har också för stora elevgrupper i förhållande till hur undervisningen enligt läroplanen ska bedrivas.

Andra bloggar om: , ,

4 kommentarer:

Lasse Strömberg sa...

Visst behövs det fler vuxna i skolan, problemet är att de måste få betalt för sitt jobb av skattepengar och det är något som den nya regeringen ser till att vara en bristvara.

Å andra sidan behövs det fler bakom kameran som vet när en bild är tagen upp och ner eller hur det nu ligger till...:-)

Anonym sa...

jag tror inte att fler vuxna hjälper. Problemet är att skolan har berövat eleven och dennes föräldrar ett sunt ansvar. Nu är det skolans problem och inte elevens... Länge leve Frykman och harry martinsson - i deras skolor skapades klassresenärer. I dag har vi återigen fått ngn slags predestinationslära.

B-måla

Tomas Jonsson sa...

Jag kan förstå hur du menar. Ibland kan jag också hålla med om åsikten. Ett sunt ansvar ska alltid finnas.

Det som haltar i din jämförelse är att skolan och utbildning för femtio eller hundra år sedan var vägen till demokrati och förändring. Då kunde man bli en klassresenär. Så är det inte idag. Utbildningsnivå har ingen betydelse för dem som media gör till stjärnor (klassresenärer).

Som lärare kan jag också fundera över varför vi ska tvinga läströtta elever att få högskolebehörighet. Tyvärr är studiekultur en klassfråga. Motivationen till högre studier är mycket större i städerna än på landsbygden. När skolan står lågt i status är det svårt att motivera till akademisk kunskap.

Anonym sa...

Men menar du att skolan inte skall ge alla samma chans? kall inte byggare, industriarbetare, personliga assistenter etc. få våra nationalskatter sig tillgodo - men visst är det svårt, oerhört svårt. Gamla regeringens idé om att det skall vara en nackdel att komplettera sina betyg på Komvux fullborad f.ö nu - konsekvenser? Välbetalda hantverkare är väl f.ö inte särskilt medvetna om klasstillhörighet och det "kulurella kapitalet" - eller så ger de dem fingret...

Fina bilder du har publicerat nu på morgonen - du är duktig! likaså gillar jag din blogg - grattis! men det här med Muhammed och även JK borde du skriva mer om. Mona sahlin var ju tidigt ute med sina tankar om att alla msk inte har samma rättigheter i det svenska samhället.

B-måla