lördag 24 november 2007

Strategier för framtidens skola i Mönsterås

Det är väldigt intensivt just nu och kommer så att vara i någon vecka till. Det går ut över bloggen där det inte blir så mycket skrivet.

Den här veckan har vi haft en strategidag kring skolan i Mönsterås kommun. Medverkade gjorde skolpolitiker, rektorer, lärarrepresentanter och skolchef. Det blev en bra dag som jag verkligen hoppas kommer att leda till förbättringar.

En sak som slog mig när nämndens ordförande inledde dagen är att han nu inser att vår skola inte är bäst. Vi är inte ens näst bäst. I sitt inledningsanförande nämnde han att elevernas resultat i svenska placerar oss på 285:e plats av 290 kommuner. Vi kan knappast bli sämre!

För några år sedan var jag ensam om att peka på bristerna och att vi måste göra något. Samma ordförande hutade då åt mig att vara lojal. Men sånt har jag svårt för och hämnden blev också ljuv... (Jag skriver bäst när jag är riktigt arg och det var jag då...)

Under strategidagen diskuterade vi i grupper utifrån
  • Resultat och resultatförbättringar
  • Målformuleringar
  • Framtida organisation - elevstatistik
  • Delegationsordning - rollfördelning
Den första punkten engagerade mig mest - och det är också där som jag känner att jag har idéer.

I min grupp var vi fem skolpolitiker inlusive nämndens ordförande. Två av oss arbetar dessutom inom skolan. I gruppen fanns också två rektorer, en utvecklingssekretare och en lärarrepresentant. Det blev en livlig diskussion.

Vi var tämligen eniga om att vi måste lägga stor vikt vid läsinlärning i första årskurserna. För att detta ska fungera måste vi ha lärare som i sin utbildning fått lära läsinlärning - detta var inte obligatoriskt i den förra lärarutbildningen.

Vi ville också utveckla elevmappar och individuella utvecklingsplaner för eleverna så att alla blir uppmärksammade på de elever som har svårigheter tidigt och att det finns resurser för att möta behoven under resten av skolgången. Tidiga insatser är a och o!

I onsdags höll Barn- och utbildningsnämnden
för första gången ett öppet sammanträde. Det är en av mina käpphästar och visserligen deltog inga utomstående från allmänheten, men möjligheten fanns. Kanske vi skulle haft en presskonferens inför för att puffa lite extra. Dagordningen var inte heller särskilt kontroversiell och jag funderade på om det var en slump. Jag kanske är lite för konspiratorisk...!?

Under punkten personalsituationen så fick vi en kort information om förhandlingarna som pågår om eventuell uppsägning av personal. Där lyfte jag frågan, och fick gehör, för förslaget att bjuda in kommunens personalchef till ett kommande möte för att redogöra för hur det är med sjukskrivningar. Vi fick nyligen i en undersökning riktigt risigt resultat bland annat beroende på att våra medarbetare har hög sjukfrånvaro. Vilka är sjuka och vad beror det på, undrar jag? Har vi för lite personal? Har uppsägningar och timanställningar av yngre slitit på den äldre personalen och gjort den sjuk?

Just nu pågår också gymnasiemässorna
runt om i kommunerna. Det är en kamp om gymnasieeleverna som handlar om mycket pengar. Varje elev vi i Mönsterås kan behålla i vår gymnasieskola innebär uppskattningsvis runt 70.000 kronor i vinst.

Då blir jag lite upprörd över att vi betalar bussar och mat för att alla våra elever ska få åka på gymnasiemässa till grannkommunen Kalmar. Måste vi visa på den gröna gräset på andra sidan gränsen samtidigt som vårt eget gräs växer frodigt. Om vi kan behålla våra ungdomar skulle vi kunna använda pengarna till att utveckla gymnasiet. Bland annat ropas det efter praktiska utbildningar - något som vi nu också ordnat i samarbete med näringslivet.

I nuläget kör vi program på gymnasiet med halvfulla klasser som utan extra kostnad skulle kunna ha många fler elever, samtidigt som vi betalar många miljoner kronor för elever som går på gymnasieutbildningar utanför kommunen.

Det är viktigt att eleverna hittar de utbildningar som de vill ha. Men en hel del ungdomar väljer Kalmar av andra orsaker än kursutbudet och det har vi inte råd med.

Det politiska arbetet i Barn- och utbildningsnämnden känns väldigt stimulerande just nu. Jag känner att jag har fått gehör för min kritik och att jag kan vara med och förbättra skolan. Ironiskt nog så hade vi Smålands bästa skola 2001. 2002 flyttade jag till kommunen och blev skolpolitiker och sedan dess har det bara gått utför. Jag hoppas inte att det beror på mig...

Andra bloggar om: , , , , ,

2 kommentarer:

Elisabet sa...

Hahaha ... det tror jag absolut inte!
Jag tror att du är en vettig människa och jag tycker också att dina förslag verkar genomtänkta.
Det där bussandet till Kalmar, låter ju som rena vanvettet.

Tomas Jonsson sa...

Tack.