onsdag 18 juni 2008

Generationsskifte i hembygdsrörelsen


Kristdala hembygdsgård. Asta Danielsson visade runt och berättade om byggnaderna och föremålen i Kristdala. Bland annat visade hon hur föreningen arrangerat ett "vindsförråd" på en loge. Där fanns barnkläder, teveapparater, dator, koffert, grammofonskivor etc. Föremål från ett helt sekel instuvat men exponerat för besökarna.


Hembygdsrådet i Kristdala. Traditionsenligt träffas Oskarshamns hembygdsråds medlemmar i början på sommaren för att dela upp anslagen mellan oss och berätta om verksamheten. Hembygdsrådet består av tolv hembygds- och museiföreningar i Oskarshamns kommun. Själv representerar jag Hamnmagasinets Vänner i Figeholm.

40.000 kronor finns avsatta till oss ideella föreningar. Alla föreningar får en tusenlapp var i administrativt bidrag. Resterande 28.000 kronor fördelas efter önskemål under sittande möte. Kulturnämndens ordförande är också ordförande i hembygdsrådet. Dessutom deltar kulturchefen.

Själv har jag varit med på dessa tillställningar i tio år. Jag har alltid varit yngst. Hög medelålder är något som hör till det ideella kulturföreningslivet. Föreningarna är också olika bra på att växla över till yngre.

Det finns goda exempel. Bockara hembygdsförening är ett sådant. Där har nya krafter tagit över. Arbetet är inriktat på att underhålla byggnader och material. Men där finns också nya ideer. Samarbete mellan föreningar och nyrekrytering där man bland annat riktar in sig på nyinflyttade, som ofta är nyfikna på sin nya hembygd.

Tyvärr finns också exempel på motsatsen, där verksamheten i det närmaste står och faller med enstaka medlemmar. För föreningen och de kvarvarande aktiva blir det tungt. De upplever att arbetet varit förgäves. Verksamheten blir övermäktig och föreningen faller sönder.

Men människan är en kulturell varelse som alltid är intresserad av sitt ursprung. Därför kommer så småningom nya krafter att ta över och föra arvet vidare.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

hejsan
En kommentar jo det har jag allt.
Detta är riktat till Bockara som hade bygde möte för några dagar sedan då man tydligen pratar om "missbrukarna " på vetevägen.
Varför prata över våra huvuden?
Varför inte prata med oss??
Vi tar illa vid oss för allt skit snack som ni tydligen pratar ni har gått ut i tidningen men nu skall jag gå ut och prata !!!!!!! mvh arg fd bockara bo som nu har flyttat!