söndag 12 april 2009

Kravodlat ekonomiskt och ekologiskt långsiktigt

Dagens Nyheter skriver idag en artikel om ekomat och den kritik mot ekomat som väckts senaste tiden.

Kritikerna säger att ekologiskt odlad mat inte är lika effektiv som konventionellt odlat. Om alla skulle odla ekologiskt så skulle maten inte räcka till jordens befolkning. Eftersom det redan idag råder svält i delar av världen så är det därför omoraliskt att gå över till ekologiskt, menar kritikerna.

Men vänta nu. Vilka är det som svälter? Jo det är fattiga delar av världen som inte får del av västmaten, utan de odlar småskaligt på gammalt sätt. Men bland annat torkan är ett stort problem för dem. Svälten är utbredd med bristsjukdomar. Samtidigt råder en överkonsumtion i väst som leder till fetma och olika välfärdssjukdomar. Dessutom slänger vi en fjärdedel av maten.

Den fattiga delen av världen kommer inte att påverkas om väst går över till kravodlat. Kanske till och med att vi i väst behöver köpa mat från fattiga länder som då får in kapital och kan modernisera jordbruket med bevattningsanläggningar och moderna maskiner.
– Folk i största allmänhet gör ju det här för att de tycker att det är bra. Då är det ju en trovärdighetsfråga. De blir ju lurade. Det blir inte näringsrikare, det blir inte bättre för miljön, det blir absolut inte uthålligare, säger Lars Bergström, professor i biogeofysik och vattenvård på SLU.
Det här uttalandena gör mig upprörd. Ingen har påstått att kravodlat innehåller mer näring. Däremot finns det forskning som visar att människor som äter kravodlat får i sig mindre kemikalier än om de ätit konventionellt odlad mat.

Produktionen av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel slukar mängder med energi och olja. Om varje gård blir självbärande genom att använda den egna stallgödseln och kanske tanka traktorerna med biogas som produceras på gården så får vi en stor miljövinst.

Dessutom skulle vi minska behovet av odlad mark om vi minskade vårt köttätande. Det är mer effektivt om vi äter vegetarisk mat än om vi äter djur som ätit vegetariskt och slösat energi genom att röra sig och vara varma.

Och de köttdjur som vi driver fram genom att utfordra dem med köttmjöl, eller fiskmjöl, är ännu värre! Om vi matar djuren med köttmjöl så får vi bara ut nån enstaka procent av det ursprungliga energivärdet som lagrats i växterna. All energi kommer ju ifrån solen och omvandlas av växterna till kolhydrater.

Kravodlat är rätt väg att gå om vi vill minska orättvisorna i världen. Genom att odla ekologiskt så finns chansen att världen blir lite mer jämlik. Och det är du som konsument som ytterst påverkar det här när du väljer vilka varor som ska hamna i kundvagnen. Ditt val gör skillnad!

- - - - -
Andra bloggar om: , , , , ,

12 kommentarer:

Lennart sa...

Krav är de okunnigas önskedrömmar. Tidigare hade man som krav på spannmålsgårdar att råttor och möss skulle fångas levande och bäras iväg till skogen och släppas fria igen! Råttgift var förbjudet!

Förbudet mot konstgödning går tillbaka till Rudolf Steiner som ansåg biologiskt framställd nitrat överlägsen Haber-Boschmetoden där ammonium framställs av ren vattenkraft - Rjukan - och luftens kväve. Ett argument på samma nivå som Steiners förespråkande av kvicksilver, Hg, som bästa botemedlet mot syfilis!

Kravodling fungerar som ovaccinerade barn... en smittkälla för allehanda växtsjukdomar och gör att granngårdar måste bekämpa mera!

Men fungerar som feelgood på samma sätt som att dricka dyrt bordsvatten.... vi har råd att äta bättre än de andra!

Ställ krav på smakrikare mat, men förfall inte till KRAV!

Fredrik sa...

Du skriver att varje gård ska använda den egna stallgödseln. Jag kan upplysa dig om att Sveriges bästa jordbruksmark ligger i kustnära områden, där man inte får
ha större djurbesättningar och sålledes så har man inte heller tillgång till någon stallgödsel. Kan köpa att traktorer framöver kommer att köras på biogas, men vad hindrar oss att även producera handelsgödsel på biogas?

Anonym sa...

Hej! Eko eller inte - finns mycket för/emot. Kan bara konstatera att Elins ladugård ser trång, mörk och ganska smutsig ut. Hennes kor står uppbundna säkert september till april = 2/3 av året. Jag anser att det är oetiskt och dumt att inte ta till sig den kunskap- och teknikutveckling människan åstadkommer. Vår egen ladugård (konventionell, inte eko) lämnade "Elins standard" för 15 år sedan. Jag kan känna mig glad och stolt över den fina mjölk-/kött produktion vi har idag. Eko eller inte - våra kor mår bra, vårdas ömt, går fritt i ljusa hallar och får ta del av mänsklighetens tekniska landvinningar. Höns i bur avskys, men kor kan man tydligen binda fast i månader utan att få kritik... Är Elins ladugård representativ för Sveriges ekobönder? /A

Tomas Jonsson sa...

Några svar: KRAVet om råttor har jag inte hört, och tydligen är det reviderat så varför dra upp argument som inte längre gäller?

Naturligtvis kan ekogårdar se olika ut. Jag bor granne med en KRAV-gård med 250 kossor i modern ljus lösdriftshall. Under sommarhalvåret går djuren ute.

Lennart sa...

Kravet om råttor är intressant för att det visar den vetenskapliga nivån på argumenten för KRAVmärkningen.... lika dumt som två års karenstid.... som om något avgörande i marken skulle förändras på två år.... okunniga önskedrömmar!

Lasse Strömberg sa...

Eko-drift för mjölkproduktion fungerar bara på gårdar med runt 300 kor eller fler. Såna stora gårdar måste ha mycket mark att sprida sin gödsel på. Det är oftast tillgång till mark som kan ta emot gödseln som begränsar antalet kor.

Jag känner till många mindre gårdar som fått överge sin ekologiska produktion därför att det inte går att få ekonomi med, säg 70-100 kor.

Stora gårdar drabbas dessvärre lättare av olika djursjukdomar, vilket i sin tur leder till mer användning av läkemedel, ex v antibiotika, vilket inte heller är bra. Ur hälsolsynpunkt och ekologisk synpunkt är närproducerat det absolut bästa. Vem har sagt att vi måste ha alla sorters grönsaker tillgängliga året runt? Hur vore det med grönsaksätandet baserat på säsongvariationer?

Ekologisk produktion är nog bra, men jag tror inte det kommer att fungera i stor skala.

Det finns forskare som menar att när oljan tar slut, och jorden sägs ha passerat peek-oil, måste minst en miljon svenskar arbeta i jordbruket.

Vi får väl se hur det går.

Jordeko sa...

Det har aldrig funnits ett krav på att råttor ska fångas levande och släppas tillbaka ut i skogen! Dumheter! Det hör till argument som de ovetande tar till när kunskapen tar slut. Ekologisk produktion syftar till att vi måste satsa på HÅLLBARA system i vår livsmedelsförsörjning! Det går inte att satsa på att med hjälp av fossilbränsle få fram "mycket som liknar mat" - vi måste få fram bra mat producerad på ett hållbart sätt! Ang. Fredriks tes att producera konstgödsel på biogas - det går ! - men tyvärr så är det ytterligare ett idiotiskt sätt att producera en bråkdel energi av mycket energi! Ett ytterligare exempel är tyvärr att vi trots den geniala mekanism vi fått till skänks i form av fotosyntesen, att fånga luftens kol tillsammans med solljus o vatten, att bli mat till oss människor - och ändå använda den så ineffektivt att vi i dag har mer än 10 gånger mer energi i produktionen än vad vi får ut ! Människan är väl kanske inte så klok som t.ex professor Andrén tror !

Kerstin sa...

Såg, apropå det här inlägget, ett intressant program i TV ikväll, kunskapskanalen tror jag, (kan ha varit TV 24 dock) om jordbrukskemikalier, som av allt att döma kan fungera som hormoner i kroppen och bl.a. resulterar i nedsatt fertilitet (mindre testiklar hos pojkar och sämre spermaproduktion, om de utsätts under fosterstadiet ex) och också kan förorsaka cancer - förstås.

Så fortsätter vi bara med det traditionella jordbruket och om forskarna har rätt, så kommer befolkningarna att minska - så fiffigt va! Dödar skadeinsekter och skadefolk på en och samma gång.

Tomas Jonsson sa...

Kerstin: Och då faller professorns uttalande om att ekologiskt inte är mer "uthållighet" än konventionellt.

lennart sa...

såg samma program... det är ftalater som är boven... finns i mjuka plaster... så varför inte bojkotta såna... försvarar inte sprutmedel i onödan men vet att vetemyggor och svartrost och bipolasris m.m. annars kan ödelägga odlingar...
kravet om att släppa råttor i skogen fanns på kravs hemsida i början av 2000-talet... trodde inte heller mina ögon först, men så var det ... man är ekologiska...utan att ha satt sig in i vad ordet egentligen betyder!

Pelle sa...

Tomas o anonym: Eftersom jag just gjort en undersökning inför en uppsats på universitetet vill jag bara nämna att det är inte självklart att kossor i lösdrift mår bättre än uppbundna. De i lösdrift har ofta för lite plats för att kunna hantera herarkistriderna som alltid blir, och ska bli, i en koflock.
En sak till som väl inte riktigt rör ekologiskt eller inte, men det som är bra med köttdjur är ju att de kan omvandla sånt vi inte kan äta till något vi kan äta. Ska man optimera matproduktionen ska man ha kvar djurdrift i de områden som har dålig åkermark eller korta somrar, eller som i många fall i Afrika, man kan utnyttja mark som man inte äger.
Det är också en aspekt i det här ämnet, mer än hälfter av åkermarken i Afrika(enligt program på P.1) används inte för att förhållandena är så osäkra så att man inte vet om man får skörda när man sår. I Afrikas fall är det samhällstabiltet som skulle göra den största skillnaden.

Tomas Jonsson sa...

Pelle: Tack för intressant kommentar.