tisdag 1 november 2005

Ekologisk mat ger mindre gifter i urinen

Nu finns en undersökning som visar att ekologiskt odlad mat leder till lägre halter av gifter i urinen.

Det finns inga tydliga undersökningar som visar på sambandet mellan ekologiska livsmedel och positiva hälsoeffekter. Det har bedrivits forskning, men resultaten har inte varit helt tydliga.

Men nu har 23 elever vid en förskola i USA deltagit i en undersökning. Eleverna fick under olika perioder äta ekologiskt odlad mat respektive konventionellt odlad mat. Under testperioden fick barnen lämna två urinprov per dag. Resultatet visade att under perioderna då de åt ekologiskt odlad mat förekom betydligt lägre halter av gifter i urinen.

Ekologiskt odlad mat innebär bland annat att enbart organiska gödningsmedel används, alltså hellre kobajs än konstgödsel enkelt uttryckt. Det innebär också att odlingarna inte besprutats med giftiga bekämpningsmedel. KRAV och Bra Miljöval är två organisationer som utdelar licenser i Sverige.

Jag läser rapporten i en notis från TT Spektra, som hänvisar till Råd och Rön, som i sin tur läst rapporten hos Environmental Protection Agency (amerikanska naturvårdsverket). Dock hittar jag inte rapporten på Epa:s hemsida.

6 kommentarer:

bert sa...

Ja - egentligen är det ju logiskt.
Resultatet betyder två saker.
1)Principen 'skit in - skit ut' gäller.
2)Njurarna funkar.

Tomas Jonsson sa...

Jo, man kan anta det. Nu är det också bevisat i åtminstone en vetenskaplig undersökning.

Problemet är att det finns andra undersökningar som inte visar på någon skillnad. Då är det svårt att propagera för ekologiska odlingar med andra skäl än att det är bra för naturen (vilket är bevisat vetenskapligt).

Elisabet sa...

Men egentligen begriper jag inte att det ska måsta till en vetenskaplig undersökning för att få fram det resultatet. Det säger väl sig självt?
Det är som läkaren hemma som doktorerade på nåt som i korthet gick ut på att om man åker skidor i brant fjällmiljö, så svettas man mera och förbrukar fler kalorier.
Jag höll på att svimma.
VEM hade kunnat ana att det förhåll sig så ....!

Bert Bodin sa...

Elisabet: Som jag brukar säga.
Tänk att det skall va' en expert till att inte förstå saker och ting!

Tomas Jonsson sa...

Hur självklart det än kan verka så kan man inte säga att DET ÄR SÅ, förrän det är bekräftat med en undersökning.

Ta rökning som exempel. Folk fick lungcancer, men så länge det inte fanns någon undersökning som påvisade sambandet så ville ingen tro att rökning var farligt. De första undersökningarna som påvisade sambandet ifrågasattes också. Men till slut fick tobaksindustrin ge sig.

Nu påstår en del att radiosignalerna från mobiltelefoner och 3G orsakar cancer. De undersökningar som gjort visar inga liktydiga resultat och myndigheterna hävdar att det inte är farligt. Men det krävs mer forskning för att påvisa sambandet. Men det kan tyckas självklart att eftersom man strålbehandlar cancer så påverkar också strålning från mobiltelefoner cellerna, men ingen vet alltså säkert.

Elisabet sa...

Till Tomas: jo, jag förstår var du menar och det har du rätt i.
Men ibland, IBLAND, undrar jag om det inte forskas för forskarens egen skull.