torsdag 18 juni 2009

Lagena och Relacom två smutsiga exempel

Under veckan har personalen vid Systembolagets lager strejkat. Deras arbetsgivare Lagena har varslat personal om uppsägning - personal som sannolikt ersätts med folk från bemanningsföretag. DN, Svd.

Det är en otäck trend där anställdas rättigheter och tryggheter helt slås i spillror.

*
Televerkets servicetekniker avsatte på 1970-talet en del av sina löneökningar till pensionskassor för att kunna gå i pension vid 60 års ålder. Televerket ville inte ha gamla gubbar till att klättra i telestolpar.

På 1990-talet avreglerades Televerket och blev Telia med delvis privat ägande. Aktieägarna krävde sitt och servicepersonalen flyttades över till Flextronics. Sedan såldes verksamheten till Relacom och plötsligt så var pensionsavtalen och pensionskassan borta! E24

De som avstått löneökningar till sin pension snuvades nu på pensionen. Ren förskingring!

Nu varslar dessutom Relacom 700 personer eftersom Telia tecknat avtal med andra serviceföretag till lägre kostnad. Gamla teletekniker som avstod löneökningar på 1970-talet förlorar nu dessutom jobbet. Blt, DN, Smålandsnytt

På statliga Televerkets tid arbetade teknikerna mycket med underhåll och service i förebyggande syfte. I dagens slimmade organisation handlar det enbart om att felsöka och reparera.

Långsiktigheten för infrastrukturen saknas liksom ansvaret för personalen. Men avreglering, konkurrens och en fri marknad är uppenbarligen värt det för att vi ska kunna ringa och surfa billigt!

- - - - -
Andra bloggar om: , , , , , , ,

3 kommentarer:

Lasse Strömberg sa...

"ringa och surfa billigt!

Morsning och goodbye!

Tomas, är du medveten om vad Sveriges vanligaste telefonsamtal kostade innan privatiseringar och marknadsanpassning av telekomtjänster?

Det kostade 7 öre för sju minuter. räkna ut vad motsvarande samtal kostar idag, tag gärna hänsyn till prisutvecklingen i stort. Glöm inte öppningsavgiften. Den fanns nämligen inte innan aktieägarna började kräva utdelning!

Det har blivit dyrare.
Inihelvete mycket dyrare.

Innan privatisering och marknadsanpassning var telekostnaderna i Sverige lägst i Europa. Idag ligger de i mitten av skalan.

Det är deprimerande att tänka på hur mycket billigare ett bredbandsabonnemang skulle kunnat vara om vi fortfarande haft Televerket som leverantör.

Anonym sa...

Apoteket nästa :(

Anonym sa...

Det allra mest anmärkningsvärda var att manövern med outsourcingen var kalkylerad i minsta detalj av Telia just för att komma åt avsättningarna av pensionsmedlen. Inte en spänn av dessa pengar överfördes till Flex, utan det utbetalades en kickback för besväret med övertagandet av personalen.