lördag 13 juni 2009

Mölstadsflytt en följd av lokalutredningen

Efter en folkopinion för några månader sedan gick kommunstyrelsen in och räddade Mölstadsskolans mellanstadium kvar i spåren av lokalutredningen i Mönsterås.

Det innebär också att den slitna Mölstadsskolan ska renoveras. Det ska byggas till grupprum och barackerna försvinner. En konsekvens är att det blir färre klassrum och Mölstadsskolan kan bara av utrymmesskäl vara en-parallellig.

Med dagens upptagningsområde planeras 29 barn börja förskoleklass efter sommarlovet. Det är på tok för många 6-åringar i en klass. På den andra F-6-skolan i Ljungnäs skulle det börja 32 barn fördelade på två klasser.

Rektorerna presenterade två förslag för oss politiker på hur gränserna för upptagningen kan förändras. Ett förslag där skolskjutsbarnen i nordöstra delen av kommunen körs till Ljungnässkolan. Det andra förslaget byggde på att gränsen i köpingen flyttades, vilket skulle medföra att många barn skulle få en skolväg som blev en kilometer längre än om de fått börja på Mölstadsskolan.

Nämnden enades om att förslaget med skolskjutsbarnen var det bästa för eleverna. Men däremot var vi oeniga om tidpunkten för genomförandet. Jag föreslog redan i höst - trots att barnen nu innan sommaren fått hälsa på i Mölstad och planeras börja där. (Det handlar om sju barn.) Jag hade s och mp med mig på förslaget.

Majoriteten ville dock vänta till nästa år och i stället att rektorn skulle ringa runt till de här 29 barnen och förklara läget och hoppas på att några skulle byta frivilligt.

Det är jättebra med frivillighet, men vad händer om ingen vill byta? Ska rektorn starta en klass med 29 elever och sen hamna i skottgluggen när föräldrarna blir arga. Nej, jag tycker det är bättre om vi politiker tar ansvar för att garantera att varje barns skolgång blir bra från början.

Vi var oeniga. Jag begärde votering, men mitt förslag förlorade och nu är det bara att hoppas att frivilligheten är god hos föräldrarna.

- - - - -
Barometern - Mölstadsskolan riskerar att få...
Östran - Område byter skola
Barometern - Ilsken förälder... (2008)

Andra bloggar om: , ,

3 kommentarer:

Jonny sa...

När vår dotter börjar förskoleklass på Mölstad i höst så är klassen uppdelad på 2 grupper om ca 15 barn i varje med två lärare. Så någon storklass blir det ju inte. Det blir väl efter renoveringarna i så fall. På något sätt får vi vara glada att Mölstad blev kvar som F6-skola och ska renoveras. Var gränsen sedan skall gå är ju en svår fråga, men inte ska vi som bor 50 meter från skolan behöva byta skola. Såg nu att det gällde skolskjutsbarnen. Men det blir nog protester hur man än gör.

Tomas Jonsson sa...

Jonny: Det första minns jag inte nämndes på mötet där rektorerna föredrig förutsättningar och konsekvenser.

Det gäller barn som redan har skolskjuts och som bor nordost om köpingen; Torp, Verkholm mm.

Rune sa...

Släng in en till så det blir 30 jämnt!
Vansinne är ordet...vansinne...eller sjukt kanske passar bättre. Stackars rektor som får all skit när det brakar löst.