onsdag 19 maj 2010

Hittar inte hem?


Den här fågeln satt i allén på vägen in till Strömsrum nu i kväll – komplett med fluga på stjärtfjädrarna. När en bil körde förbi sträckte den på halsen och såg ut som en duva. Den var orädd, för jag kunde kliva fram så jag bara var fem meter från fågeln. I mina fågelböcker hittar jag inga vilda duvor som liknar den här. Är det en brevduva som inte hittar hem?

3 kommentarer:

Björn Liedén sa...

Tamduvorna kan - till skillnad från de vilda - se ut "nästan hur som helst". Den vita fredsduvan, La Paloma blanca, är alltså en variant av de många raserna av tamduva. Att du kunde komma så nära vittnar också om att det rörde sig om en tamfågel. De vilda duvorna håller - till skillnad från "parkduvorna" - bösshållsavstånd till människan, dvs. minst 50-60 meter. Som fredssymbol är ju fågeln väl vald.

Lasse Strömberg sa...

Typisk fredsduva!

Är den ringmärkt är det nog en brevduva. Locka den med litet sädeskorn från något magasin på gården.

Jinge sa...

Trevligt. Jag skulle nog testa att plocka in den, den är säkert tam och skyggar nog inte nämnvärt för händer.