tisdag 22 november 2005

Migrationsverket apropå barnmisshandel

Ekot rapporterar på tisdagsmorgonen att Migrationsverket polisanmäler ett tiotal fall av vanvård av apatiska flyktingbarn.

Svenska Dagbladet skriver om några fall:
• Personal på ett behandlingshem har sett föräldrar hälla ut näringslösningen som deras apatiska barn skulle ha. Behandlingshemmets personal har anmält händelserna till socialtjänsten. Trots det polisanmälde inte socialtjänsten fallet.
• Det finns misstankar om att barn utsatts för sexuella övergrepp samt människorov.
• Vid minst två tillfällen har apatiska barn förts akut med ambulans till sjukhus med förgiftningssymtom.

Svenska Dagbladet 22 november 2005
Migrationsverket anser att barnläkare och socialtjänsten inte skött sitt jobb, då det råder anmälningsplikt vid misstanke om missförhållanden. Därför polisanmäler nu Migrationsverket föräldrarna för barnmisshandel.

Det är korrekt handlat av Migrationsverket. Barnens bästa ska alltid sättas i främsta rummet. "Barnkonventionen" är lika god som "konventionen om flyktingars rättsliga ställning". Den senare slår bland annat fast att:
Flykting är den person som flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, och som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet.
Sveriges Rikes Lag specificerar sedan i detalj vem som är att bedöms som flykting och som därför "kan" ges asyl. Så länge det där lilla ordet "kan" inte byts ut mot "skall" så ger laget utrymme åt stort godtycke.
Det är märkligt att det är så många (apatiska flyktingbarn) just i Sverige, men om man säger något om det idag blir man betraktad som cynisk eller rasist, säger Annica Ring handläggare på Migrationsverket
Jag skulle önska att Migrationsverket städade framför sin egen dörr genom en större generositet vid bedömning av flyktingstatusen

Den största delen av dem som idag beviljas asyl i Sverige får det inte av flyktingskäl, utan av humanitära skäl.

De flesta som kommer hit ansöker på grund av flyktingskäl, men de får avslag och överklagar och under processens gång blir människorna ofta sjuka. Ofta psykiska diagnoser, vilket bidrar till att de får asyl av humanitära skäl. Vem bär skulden till den "misshandeln"?

UNHCR - Skydd till flyktingar

SvD - Larm om vanvård av apatiska barn
Ekot - Migrationsverket polisanmäler vanvård av apatiska flyktingbarn

18 kommentarer:

jinge sa...

Jo. Medhåll, men min "vinkel" var inte kritik mot att de agerar, utan mer att de går till medierna med detta eftersom det får vissa koneskvenser..

http://www.jinge.se/index.php/allmnt/migrationsverket-agerar-rasistikt.htm

Nicke sa...

Ja skulden till att barnen far illa tycker jag föräldrarna bär, faktiskt.
Om jag har ansökt om asyl, och fått avslag, och sedan väljer frivilligt att gå under jorden så är det ju mitt eget val, fast det drappar mina barn. Jag väljer då att mina barn kommer att få utsättas för en stor psykisk press, de kommer att känna sig förföljda, vara rädda för att gå ut, och bli livrädda så fort de ser en polisbil ( fel syn på polisen). Det är alltså mitt val som förälder. Så skulden till den "misshandeln" tycker jag är ganska klar, eller?

Jag tycker att man med den nya lagen, också skulle ställa krav på att de som ansöker om asyl, skall gå med på att låsas in under tiden. Går ansökan igenom, så är det ok, men blir det avslag igen, så blir avvisningen mycket lättare. Barnen slipper att utsättas för ännu mer press, eftersom de då inte får ngn chans att "gå under jorden".

Peter Karlberg sa...

Nicke skrev att ...."väljer frivilligt att gå under jorden så är det ju mitt eget val" vilket väl förutsätter att den aylsökande faktiskt inte har några skäl att slippa återvända till hemlandet (för det är väl dit man utvisas).

För att vara konkret: Om familjen flytt från en situation där deras liv hotas (eller de i alla fall uppfattar sig som hotade) men inte lyckas övertyga svenska myndigehter om detta och föjdaktligen nekas asyl har väl inte hotbilden i hemlandet ändrats? Det är väl knapppast frivilligt man då väljer att gömma sig i Sverigen - snarare ett av oförstående svenska myndigheter påtvingat val.

Tomas Jonsson sa...

Nicke tycks inbilla sig att asylsökande frivilligt lämnat hus, släkt och vänner för att söka lyckan i nått fjärran land uppe i norr. Tyvärr stämmer inte det.

Människor som valt att fly, har noga övervägt riskerna och upplevt att en oviss framtid är bättre än situationen man flyr från - en situation ofta präglad av ofrihet och förföljelse.

Nicke sa...

Mmm. Jag håller inte riktigt med där. Jag anser ändå ett det valet är frivilligt. Men jag är beredd att backa, eftersom jag inte är påläst, men jag resonerar som följande´:


Myndigheten som tar beslut om skälen är starka nog för att beviljas asyl, följer ju ett regelverk. Det i sin tur har väl bestämts av ngn, typ regeringen. Vilka har utsett regeringen, jo vi väljare. Så vi har alla tilsammans bestämt vilka skäl som vi anser skall räcka för att få asyl. Om nu dessa skäl inte uppfylls, så beviljas inte asyl.
Sen kan det säkert finnas en massa andra skäl och orsaker att vilja stanna, men det har vi inte beslutat att det skall räcka för att få asyl.

Om man då som förälder väljer att gå under jorden för att ändå "få sin vilja" igenom, så ja....


I Sverige är nog ganska så humana, jämför tex med Finland, hur många som får asyl där.

Nicke sa...

Nej Tomas, jag tycks inte inbilla mig ngt av det du skriver.
Det kan mycket väl vara så som DU skriver ibland förvisso, men det kan också vara precis tvärtom.

Det jag skriver, är att vi har demokratiskt beslutat att dessa skäl anser vi krävs för att få asyl. Om man då ändå som förälder väljer att gå under jorden, så är det jag som förälder som gör det valet, ingen annan.

Men vad tycker Ni då om mitt förslag, att för att få sin ansökan prövad, så får man bli inlåst? Eller skall denna press mot barnen få fortsätta i all evighet, tills föräldrarna får sin vilja igenom, vilka skäl de än har för att få stanna? Det om ngt borde vara inhumant?

Tomas Jonsson sa...

Migrationsverket arbetar efter Utlänningslagen som riksdagen stiftat. Regeringen ser till att Migrationsverket kan följa lagen.

Tyvärr ger lagen utrymme för stort godtycke. 4§ börjar med "Uppehållstillstånd får ges till" och sedan radas en massa olika situationer upp. Därför blir människor frustrerade när det ändå blir avslag.

Sverige är internationellt kända för att bryta mot internationella lagar som mänskliga rättigheter och barnkonventionen - det är inhumant!

Tomas Jonsson sa...

Angående ditt förslag Nicke. Det har du nog inte riktigt tänkt igenom. Du menar alltså att man ska låsa in fria oskyldiga människor som upplever sig förföljda i sitt hemland!?

Det låter ungefär som USA:s terroristlagar där alla som ser misstänkta ut kan låsas in. Ett sånt förfarande skulle snarast stärka diktaturer och despoters makt.

Oliktänkande skulle bli inlåsta antingen i sitt hemland eller i det land dit de flyr.

Snälla skriv att du bara ville se hur vi skulle reagera... ;-)

Nicke sa...

Jämarns, du genomskådade mig där.
*ler*

Men det är ändå en fundering som jag har, om det inte ändå vore mer humant. Inlåst är ett starkt ord, och handling, men hur skall man lösa att föräldrar går under jorden, tills de får igenom sin ansökan. Sådana personer eller beteenden vill vi väl inte belöna? Jag menar, om barnen till slut blir apatiska, efter all press, och kanske är förstörda för livet, skall vi då belöna detta?
Hmm, ja det tål att tänkas på, men jag har ingen klockren lösning just nu.

Tomas Jonsson sa...

Jag vill se en generös flyktingpolitik. Det är bra för Sverige att unga människor väljer att komma hit. Så snabbt som möjligt ska svenskundervisning erbjudas. Språket är det viktigaste verktyget för en integration i samhället. Det är också viktigt med praktik- och lärlingsplatser för att de ska komma ut på arbetsmarknaden.

Offentliga sektorn ska vara ett föredöme och se nysvenskar som en tillgång - exempelvis kan deras språkkunskaper var till stor nytta inom omsorgen.

Så som du ser har vi fullständigt olika syn på flyktingar. Men framför allt så är jag övertygad om att ingen medvetet plågar sitt barn för att få uppehållstillstånd. Det låter som ett konspiratoriskt resonemang. Sånt bör inte prägla samhället - varken genom myndighetsutövande eller genom media.

Elisabet sa...

Tomas, jag håller med dig det du skriver om flyktingars situation och hela alltet. Utom på en punkt. Om man medvetet kan välja att döda sig egen dotter för att hon i sin tur har valt att leva eller är förälskad i en annan man,- det har ju hänt mer än en gång -, så tror jag, på fullaste allvar,att allt annat också kan hända. Faktiskt. Jag har, i många stycken, tappat tron på vad som kan eller inte kan hända. Och jag menar heller inte att detta gäller enbart flyktingar. Verkligheten tycks ha en förmåga att ofta överträffa sagan.

Elisabet sa...

"överträffa dikten", heter det förstås.
Men det spelar ju ingen roll i sammanhanget.

Tomas Jonsson sa...

Men det går inte att generalisera. Att några kan mörda sina egna barn säger ingenting om vad de allra flesta kan eller inte kan.

För övrigt så sker de allra flesta mord i Sverige inom familjen eller bland nära bekanta.

Elisabet sa...

Ja, det har du rätt i.
Att man inte ska göra, menar jag .., hälsar en trött Elisabet.

Nicke sa...

Men Tomas,nu gjorde du det igen, skiver saker som du inte har ngn aning om. Ett klassiskt argumentationsfel. Jag citerar dig:

"Så som du ser har vi fullständigt olika syn på flyktingar.".

Du vet ju inte vad jag har för syn på flyktingar i övrigt, eller?

Det jag argumenterar emot är OM detta skulle stämma, så är det otroligt dåligt av dessa föräldrar, och jag lägger ansvaret på dem om deras EGNA barn blir apatiska då.

Sen som jag skrev ovan, så tycker jag att vi borde få ett redskap, för att förhindra möjligheten att föräldrarna kan göra sådant. Inlåsningen var ett förslag, du kanske har ett bättre?

Men visst har du rätt i att det inte går att generalisera, men istället för att blunda och mörka problemen, så skall vi väl motverka dem och hitta lösningar.

Att vi förnekar att problem finns, brukar vara bästa grogrunden för de som har negativa åsikter om invandrare. Precis som med allting annat, för den delen.

Tomas Jonsson sa...

Jag är lärare och skolpolitiker och törs lova dig att enskilda föräldrar som inte ser till sitt barns bästa återfinns i alla möjliga samhällsklasser och kulturer. Det har inget med främlingsfientlighet att göra.

Däremot har det med främlingsfientlighet att göra när dessa tretton fall lyfts upp. Fråga exempelvis socialtjänsten i Oskarshamn om de vågar ingripa då de ser att barn mår dåligt. Kanske du minns Uppdrag gransknings program häromåret där socialtjänsten framställdes som barbarer som trakasserade föräldrar. Vem pratade då om barnets bästa?

Nicke sa...

Men Tomas, nu är du väl ändå ute och snubblar lite.
Du menar väl inte på fullaste allvar att de inte skulle anmäla dessa fall, där BARN far illa?
För nu när de har gjort det, så anklagar du dem för främlingsfientlighet?!
Så man törs inte anmäla en som kommer från ett annat land, och där deras barn far illa,utan att bli anklagad för att vara främlingsfientlig??
Märklig syn må jag säga!
Hur skulle de så ha gjort, blundat, och likt strutsen stoppat huvudet i marken. Det är självklart att dessa fall dras upp, eftersom det är av medialt intresse, men istället för att mörka dessa fall, så är det desto viktigare att nu belysa de som verkligen lider av apati.

Sen förstår jag inte varför du svävar ut, för vad har det med det här att göra, att andra barn far illa.
Två fel, gör inte ett rätt, lyder ett gammalt talesätt, och jag menar, det är väl bättre att man reagerar, än att blunda.

Nej, håll dig till det här ämnet istället. För visst, det finns hur många fall som helst där barn far illa, vilket är för-jävligt. Men det är dock inget försvar för att dessa barn också skall göra det, men det kanske du tycker?
Nej, jag tror och hoppas att jag har missuppfattat dig, och att även du tycker det är riktigt att dessa barn skall ha rätt till upprättelse.

Misstänker att vi står på samma sida och slåss, fast vi angriper problemet från olika håll.

Tomas Jonsson sa...

Som du säkert minns, skrev jag att det var riktigt att Migrationsverket reagerade.

Det min blogg handlade om var dock att processen i sig bidrar till att människor blir sjuka. Det ville du lösa genom att låsa in de asylsökande under processens gång. Medan jag gärna ser att en större del av dem som kommer till Sverige beviljas asyl - något som jag menar att utlänningslagen ger utrymme för redan idag.