fredag 18 november 2005

Systembolagets fest och kristdemokraternas utspel

Systembolaget har haft personalfest. På detta reagerade tydligen media och en del politiker. Jag tycker att festen var en bra investering i personalen.
De senaste åren har varit omtumlande för Systembolaget. Förundersökningen (som nu slutligen har lett till åtal och rättegång), nya införselregler och minskad försäljning har inneburit stora påfrestningar och förändringar för oss alla i Systembolaget. Våra medarbetare i butik har gjort ett mycket bra arbete under dessa tre år. Från företagsledningens och styrelsens sida har det varit viktigt att också få visa vår uppskattning av dessa goda arbetsinsatser.
Systembolaget.se 16 november 2005
Privata företag kan bjuda personalen på resor och fester utan att allmänhet och media reagerar. Trots att pengarna till detta genereras genom kunderna, det vill säga du och jag.

Det är märkligt att inte offentliga företag kan använda sina pengar till insatser för personalen, utan att media och allmänhet reagerar!

Personal inom offentlig sektor har i regel sämre betalt än likvärdig personal i privata företag. En dålig personalomsorg leder till stor personalomsättning, något som i sin tur leder till en rörig organisation och sämre produktivitet.

Det var tretton år sedan Systembolagets personal samlades senast. Nu var det 3 500 som träffades i Stockholm på sin fritid (!). Det finns två röda lördagar varje år, då är bolaget stängt och personalen ledig.

Företaget stod för resa, logi, programmet och maten. Allt som allt 13,4 miljoner kronor eller knappt fyra tusen kronor per person. (Slå ut det på tretton år så blir det inte många kronor.)

Nu försöker dessutom kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund slå mynt av Systembolagets fest. När han ifrågasatte festen fick han svaret att riksdagens socialutskott i förväg var informerat om tillställningen, vilket kom som en nyhet för honom.

Socialutskottets vice ordförande råkar vara kristdemokraten Chatrine Pålsson. Hon tyckte tydligen inte att partiledaren behövde veta om tillställningen.

Några länkar
Systembolaget information - ekonomisk rapport från festen
Ögonblick i norr - där jag först läste om festen

Inga kommentarer: