lördag 4 mars 2006

Nu sätter valrörelsen igång på allvar

Idag har vi haft vår valkonferens i Kalmar län. De 41 ombuden beslutade hur riksdagslistan ska se ut. Ombuden antog också ett äldrepolitiskt och ett regionpolitiskt program.


Min bloggkollega Johnny Petersson från Kalmar öppnade valkonferensen.

Riksdagslistan blev en spännande sak. Valberedningen hade lämnat ett förslag där man var ense om platserna 3-25. Men det vägde jämnt om vilken kandidat som skulle stå på första plats. Det var också två mycket kompetenta kandidater och det var målfoto som skiljde dem åt. Överst på listan kommer Mariann Karlsson, Nybro, att finnas.

Det har funnits en önskan om att få in en kvinna i riksdagen, den dag då Lennart Beijer inte längre kandiderar till omval. Nu är vi framme där. Valberedningen har tillgodosett önskemålet med råge. Alla de fyra översta platserna på listan innehas av kvinnor. De täcker dessutom geografiskt upp stora delar av Kalmar län vilket är positivt inför valrörelsen.


Här sitter jag och lyssnar och funderar på hur valrörelsen ska läggas upp i Kalmar län - det kommer att bli min roll fram till valet i september.

Mer att läsa om valkonferensen finns i ett pressmeddelande som jag skrivit. Även Birgitta Axelsson, som nyligen börjat blogga, skriver om valkonferensen.

Inga kommentarer: