tisdag 23 juni 2009

Är färre politiker alltid bra för demokratin?

Oskarshamns kommun ska se över sin politiska organisation och det kan komma att innebära att nämnder försvinner och antalet politiker blir färre, skriver Nyheterna.

Politiker är inte särskilt populära. Men är det inte just den låga andelen politiker som bidragit till det utbredda politikerföraktet. Det är viktigt att varje medborgare känner minst en politiker. Ju färre politiker desto större avstånd mellan enskilda medborgare och politiker.

Innan kommunreformerna på 1950-talet fanns det 150.000 politiker i Sverige. År 2006 var antalet nere i 35.000.

Allt färre politiker fattar allt fler beslut. När avståndet till politikerna blir större så ökar också den enskilde politikerns makt. Vi får proffspolitiker som lever på arvoden och saknar kontakt med det vanliga arbetslivet.

Och när politikerna inte längre representerar den "vanliga" medborgaren så är demokratin i kris och politikerföraktet ökar. Nej, jag tror inte det är särskilt bra att minska antalet förtroendevalda. Öka i stället antalet så att varje medborgare involveras i demokratin.

- - - - -
Andra bloggar om: , , ,

3 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

En aspekt av det hela (som gör processen ännu skadligare för demokratin) är också att de beslut som politikerna fattar ibland egentligen bygger på underlag och tankar från "opolitiska" tjänstemän som tas över obesedda. Och vad har de tjänstemännen för värderingar? Har ett litet fåtal överbelastade yrkespolitiker möjlighet att gå igenom och fundera över alla beslutsunderlag?

Tomas Jonsson sa...

Björn: Som folkvald vet jag att det inte bara gäller "ibland", utan så gott som alltid som tjänstemännen både lyfter frågor och handlägger dem. Och det krävs en tjänstemans insyn för att kunna detaljerna. För mig som skolpolitiker kan det handla om skolskjutsar, samverkan mellan gymnasieskolor, remissyttranden med mera.

Svaret på din avslutande retoriska fråga är naturligtvis Nej.

Björn Nilsson sa...

Det där "ibland" var givetvis bara mitt sedvanliga helgarderade sätt att skriva, ifall kommunalfullmäktiges ordförande i Klumpelunda skulle komma stormande och högljutt proklamera att han naturligtvis alltid har stenkoll på allting!