måndag 9 januari 2006

Höjt studiemedel och fria sprutor

Jag tänkte summera några tankar efter vänsterpartiets kongress. Ett dygn sedan jag kom hem med en förkylning från den förrädiska västkusten.

Några kommentarer kring beslut som fattades. En del beslut känns helt rätt. Andra beslut känns svåra. Däremot finns inga beslut som känns helt fel - vilket är ett gott tecken på att vänsterpartiet är mitt parti och kommer att så vara.

Lägre skatt på nyttig kost och Lägre moms på ekologiska varor. Tyvärr bifölls inte motionerna som skulle minska priset på hälsokost och ekologiska varor - något som krävs för att stimulera försäljningen och övergången från konventionell mat. Vi var åtminstone tre personer uppe och pläderade för bifall. Bland annat för att partistyrelsens svar är lite luddigt:
En översyn av momsreduktion på kravmärkt mat har redan gjorts på Finansdepartementet och man har kommit fram till att detta inte är förenligt med EG-rätten. Nu har en ny utredning ifrågasatt detta. Partistyrelsen är idag tveksam till om detta är förenligt med EG-rätten. Öppnas möjligheter för en positiv tolkning kan det bli aktuellt att tolka EG-rätten i domstol.
Alkoholfri representation. Tyvärr avslog kongressen motionen om att vänsterpartiet ska arbeta för alkoholfri representation inom stat, kommun och landsting. I debatten talades det om att även vänsterpartiet borde införa detta - med presentationen av nya logotypen i färskt minne. Den presenterades på en krog där partiet stod för notan. (Motionen uppmärksammades extra i media eftersom motionärens pojkvän råkar vara partiledare.)

Det fanns en annan motion som handlade om att vänsterpartiet bör föregå med gott exempel och förkorta arbetstiden inom partiet till sex timmars arbetsdag. Motionen avslogs av partistyrelsen. Dessvärre upptäckte jag när besluten fattades, att ingen yrkat bifall på motionen. Så även kongressen avslog den.

Sprututbytesprogram. Förra kongressen godkände, om än med knapp majoritet, att tillåta utdelning av fria rena sprutor till narkomaner. För att minska spridningen av bland annat HIV och gulsot. Till denna kongress återkom motionen om att stoppa sprututbytet, men det avslogs alltså. Sedan förra kongressen har också vänsterpartiet drivit igenom en lagrådsremiss som öppnar för landstingen att dela ut sprutor. Det är bra.

Studiemedel. Studiebidraget har inte höjts på många år och studenternas ekonomiska situation har försämrats. De flesta har idag 6900 kronor att röra sig med varje månad - varav nästan 5000 är lån som ska betalas tillbaka. Kongressen biföll att vänsterpartiet verkar för att studiemedlet höjs med 1500 kronor och indexregleras. Det kommer att betyda mycket för studenterna.

Det kanske kompenserar att kongressen efter votering avslog att ta bort den fåniga 28-årsgränsen som säger att den som är 28 år eller äldre måste vara ensamstående med barn för att få bostadsbidrag. Detta vet jag av egen erfarenhet slår hårt mot studenter som är 28 år eller äldre.

Inga kommentarer: