tisdag 24 januari 2006

Säpo och folkpartiet utmanar svensk lag

I USA tog president Truman hjälp av FBI och pengar från senator McCarty för att åsiktsregistrera statstjänstemännen. De kommunistiska diktaturerna registrerade på motsvarande sätt hela sin befolkning. Sverige inspirerades och Informationsbyrån IB blev vårt svar där anonyma angivare lämnade uppgifter till Säpo om vilka som inte gillade regeringen vid arbetsplatsernas fikabord.

Då var det kommunister och oliktänkare som var målet för myndigheternas registrering. Nu är det muslimer som ska kartläggas. Och man ska börja redan i skolan.

Säpo-chefen Klas Bergenstrand vill hitta uppgiftslämnare på skolor, inom socialtjänsten och i föreningslivet som kan spana efter muslimer med extrema åsikter.

Skollagen säger att:
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.
Det här ska ske i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Människors okränkbarhet, individens frihet och integritet lyfts fram som saker skolan ska "främja och gestalta", liksom solidaritet med svaga och utsatta.

Hur nu Säpos beslut att genomföra Folkpartiets förslag och åsiktsregistrera muslimska elever i skolorna och att uppmuntra deras lärare och klasskamrater till angiveri ryms inom skollagen krävs det trollkonster för att förstå. Säpo uppmuntrar helt enkelt till lagbrott - ivrigt påhejade av Folkpartiet.
Enligt Säpos synsätt genomgår den unge muslim som är redo att begå terroristbrott i islams namn en ideologisk process: först blir han radikal, därefter fundamentalist, sedan extremist och slutligen terrorist.
Det vore intressant att höra Säpos definitioner för de olika stegen. För det första låter det här som en beskrivning av vilken grövre brottsling som helst. Synonymt för de flesta torde också vara ett utanförskap, en misstro grundad på rasism och segregation och en misstänksamhet från myndigheter mot människor med mörkt hår och krokig näsa. Något som för invandraren börjar redan på Migrationsverket.

Sen kan man ju fundera över om det finns något hot mot Sverige som föranleder Säpo att börja jaga skolbarn? Man kan ju också fundera över hur den här sortens förslag påverkar ett sånt hot. Jag är helt övertygad om att misstänksamhet mot människor, angiveri och baktaleri leder till ett helt annat samhälle och samhällsklimat än det vi har idag. Det är inget samhälle som jag vill vara med i.

Jag föredrar ett öppet och demokratiskt samhälle och det tror jag även att mina medmänniskor vill ha. Förmodligen de flesta utom folkpartister och Säpo.

Andra som skrivit om detta:
Jinge: Säpo ska spionera på skolbarn
Vänsterpartiet: Säpo uppmanar till lagbrott

1 kommentar:

Lasse Strömberg sa...

"först blir han radikal, därefter fundamentalist, sedan extremist och slutligen terrorist"...

Säger Säpo om Islam, men gäller inte precis samm om kristna terrorister?