onsdag 20 augusti 2008

Förintelseokunskap en rötmånadshistoria


Rötmånaden är över, men Forum för levande historia lyckades ändå få in en rötmånadshistoria i tidningarna. Nu basunerar de ut att kunskapen om förintelsen brister hos lärare. Och tidningarna hänger .

Men det finns några frågor man kan ställa sig om undersökningen. Jag försöker hitta vilka lärare som varit med. Som jag förstått det så har undersökningen gått ut till alla möjliga sorters lärare. I uppdraget till SCB var kravet att följande kategorier av lärare ska vara väl representerat.
Högstadiet
Lärare i historia, SO, religion och litteratur samt lärare i svenska och tyska.

Mellanstadiet
SO 1-7-lärare samt mellanstadielärare i allmänhet
Arbetet med värdegrund och allas lika värde och diskussioner om olikheter är något som genomsyrar skolan. Värdegrunden är också något som finns på utbildningen för alla lärare. Men just förintelsen fanns i alla fall inte med när jag gick på lärarutbildningen. Och vad ska man plocka bort för att få in förintelsen?

I bakgrunden till undersökningen kan man läsa att:
För att utveckla verksamheten har vi i denna studie
kartlagt vilka erfarenheter den svenska lärarkåren har
av undervisning om Förintelsen och deras kunskaper i
ämnet. För oss är det alltid viktigt att lyssna på lärarna
och ta in deras perspektiv.
Och då undrar jag vad följande fråga egentligen säger om lärarnas kunskaper om förintelsen...?
Systemet med koncentrationsläger infördes kort efter att Nazistpartiet tagit över makten i Tyskland. Det var inte bara judar som fängslades i lägren och det dröjde en tid innan judar fängslades enbart på grund av sin etniska tillhörighet. Vilket år skedde de första massarresteringarna av judar på denna grund?
a) 1933
b) 1935
c) 1938
d) 1939
e) 1940
f) 1941
g) 1942
h) Vet ej
Själv har jag inte en aning och skulle kryssat "vet inte". Men betyder det att jag har dålig kunskap om förintelsen? Betyder det att jag som mattelärare måste få bättre kunskaper om förintelsen för att motverka främlingsfientligheten?

Är kunskapen om förintelsen dålig om man gissat att 1-5 % av tyskarna tillhörde en judisk församling och inte det korrekta svaret mindre än 1 %?

Senare i höst ska regeringen lämna förslag kring förändringar i lärarutbildningen. Är det då en slump att den här undersökningen presenteras just nu? Är den ett sätt för Forum för levande historia att peka på sitt berättigande, ett sätt att rädda den egna myndigheten?

Jinge frågar om det idag inte är islamofobin snarare än antisemitismen som bör motarbetas. Med tanke på den vardagsrasism och hetsjakt på muslimer som sverigedemokrater och andra nazister sprider omkring sig, diskret påhejade av borgarna och sossarna så är frågan berättigad.

Nej, jag kan inte förstå varför Forum för levande historia gjort den här undersökningen. "Som man frågar får man svar" heter det. I det här fallet är det väldigt sant.

Björn har analyserat frågorna på ett bra sätt. Andra bloggar om: , , , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Bordiga menade i sin skrift "Auschwitz eller det stora alibit" att Förintelsen var ekonomiskt motiverat.

Texten finns här:
http://www.marxistsfr.org/svenska/bordiga/1961/judef.htm

Judarna tillhörde av historiska skäl yrken som hänvisade dem till en medelklass/småborgelig tillvaro. I och med världskrisen på 1930-talet ställdes de tyska småborgarna och medelklassen inför hotet att antingen svälta p.g.a. den stora arbetslösheten eller gå in i trasproletariatet. Med det hotet i sikte blev en lösning att attackera judarna och beslagta deras egendom, "dumpa barlast" så att säga, och på så sätt minska det stora överskottet av småborgare.

Engles beskrev antisemitism så här:
"[antisemitism är] inte något annat än en reaktion av medeltida utdöende samhällsskikt gentemot det moderna samhället, som i huvudsak består av kapitalister och lönearbetare."

Stämmer väl överrens med nazismens försök till kritik av kapitalismen, en kritik som mest mynnar ut i romantiserande av en mytisk "guldålder" och angrepp mot "dekadens".

bert sa...

Nej - Den där undersökningen ger jag inte mycket för.

Själv kunde inte jag heller svara på de där frågorna. Men så har jag växt upp med en historieundervisning under all kritik. För varje stadium i skolan började historielektionern om med stenåldern, ungefär. Det betyder att jag lärt massor mom medeltid eftersom det upprepats tre gånger under skoltiden. Till 1900-talet hann vi knappt. Jo, Ryska revolutionen. Men sen var det stopp.